Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zásoby a jejich účtování

Zásoby a jejich účtování

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zevrubně charakterizuje zásoby, jejich vymezení a pravidla účtování. Součástí je i popis mezinárodnho účtovacího standartu pro zásoby a sady pravidel US GAAP.

Obsah

1.
Zásoby, vymezení a charakteristika
a) Charakteristika
b) Druhy zásob
c) Materiál
d) Zboží
e) Zásoby vlastní výroby
2.
Mezinárodní účetní standard č. 2 (IAS 2 Zásoby)
a) Definice zásob
b) Oceňování zásob
c) Náklady na pořízení zásob
d) Čistá realizovatelná hodnota
e) Nákladové vzorce
f) Uznání nákladů, které ovlivňují hospodářský výsledek
g) Zveřejnění informací o zásobách
h) Rozdíly mezi českou právní úpravou a mezinárodními standardy účetního výkaznictví
3.
Úvod do US GAAP
a) Účel účetnictví
b) Co to vlastně je US GAAP
c) US GAAP a zásoby
d) Rozvahová klasifikace zásob
e) Výsledková klasifikace zásob
f) Metoda úplných nákladů
g) Účetní postup
h) Periodická metoda účtování zásob
i) Daňová pravidla
j) Průtok nákladů
k) Převod zásob
l) Metoda reálné hodnoty zásob
m) Aplikace metody reálné hodnoty zásob
n) Metoda reálné hodnoty zásob v praxi
o) Teoretický podklad
4.
Prameny

Úryvek

"Čistá realizovatelná hodnota
Čistá realizovatelná hodnota je odhadnutá prodejní cena v běžném podnikání, snížená o odhadnuté náklady na dokončení a odhadované náklady nutné k uskutečnění prodeje.

Aktiva účetní jednotky nemají být oceněna na vyšší úrovni, než je jejich očekávaný výnos z prodeje či užívání. Jsou-li tedy náklady na pořízení zásob na vyšší úrovni než je jejich čistá realizovatelná hodnota, provede účetní jednotka snížení ocenění zásob. Jedná se především o poškozené zásoby, o zásoby zčásti nebo zcela zastaralé nebo o zásoby, u kterých klesla prodejní cena. Může se také jednat o zásoby, u kterých se zvýší odhadované náklady na jejich dokončení nebo prodej.
Takové snížení ocenění zásob se prování individuálně u každé položky zásob, ale za určitých okolnosti je vhodné provést seskupení podobných nebo spolu souvisejících položek zásob.

Čistá realizovatelná hodnota je odhadem, který se prování na základě nejspolehlivějších podkladů, které má v daném okamžiku účetní jednotka k dispozici. Tento odhad zohledňuje i účel, pro který se zásoby drží.

Pod úroveň nákladů pořízení se nepřeceňují zásoby určené k výrobě, pokud účetní jednotka předpokládá, že jejich prodejní cena bude stejná nebo vyšší než náklady na jejich pořízení.

V každém účetní období je nutné provést nový odhad čisté realizovatelné hodnoty a v případě pominutí důvodu pro snížení ocenění zásob, které bylo provedeno v předchozím účetním období, zrušit takové ocenění nebo toto ocenění upravit tak, aby odpovídalo současné čisté realizovatelné hodnotě zásob.

Nákladové vzorce
Ocenění takových položek zásob, které nejsou běžně zaměnitelné, a výrobků nebo služeb vyráběných a poskytovaných pro konkrétní, jednoznačně vymezené projekty, se provádí takovým způsobem, aby bylo možno vyjádřit jejich individuální pořizovací náklady.

Individuální pořizovací náklady jsou zjišťovány principem přímé příčinné souvislosti. Je kladen důraz na přímé přiřazení nákladů jednotlivým zásobám, které nelze zaměnit (jsou vyráběny odděleně). Zároveň standard uvádí, že nelze takto přiřadit náklady u zásob, které jsou zaměnitelné (rozsáhlý sortiment lehce zaměnitelných zásob).

Kromě zásob, u kterých je použito pro jejich ocenění individuálních pořizovacích nákladů, se zásoby oceňují pomocí nákladových vzorců FIFO („First In First Out“ – první do skladu, první ze skaldu) nebo váženého průměru, který může být počítán periodický nebo průběžný.

Do konce roku 2004 byl ve standardu uváděn ještě jeden nákladový vzorec LIFO („Last In First Out“ - poslední do skladu, první ze skladu), který nebyl standardem příliš podporován, a tak při jeho poslední novelizaci, která vstoupila v platnost od 1.1.2005, byl tento nákladový vzorec zrušen."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7321
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse