Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zásoby, logistika

Zásoby, logistikaKategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma zásoby a logistika. Popisuje koloběh oběžného majetku, materiálové zásoby a jiné.

Obsah

1.
Koloběh oběžného majetku
2.
Materiálové zásoby
3.
Velikost zásob
4.
Řízení zásob
5.
Rychlost obratu

Úryvek

"Zásobování v podniku

Koloběh OM
oběžný majetek - znaky:
- mění svou podobu
- jeho doba použitelnosti je nejvýše 1 rok
- spotřebovává se jednorázově

koloběh oběžného majetku:
pohledávky

zboží peníze


výrobky materiál


polotovary nedokončená výrobaMateriálové zásoby
Materiál:
1. základní materiál (tvoří podstatu výrobku) (látka)
2. pomocný materiál (nitě, knoflíky)
3. provozovací látky (olej, mazadla)
4. náhradní díly (jehla do šicího stroje)
5. obaly
6. drobný hmotný majetek

Velikost zásob
optimální zásoba = zásoba, která zabezpečí plynulou výrobu, váže přijatelné množství finanční prostředků a minimalizuje náklady spojené se zásobami

zásoba:
- běžná - slouží pro dodávky do výroby
- pojistné - vyrovnává odchylky v dodávkách nebo ve spotřebě
- technická - vytváří se pouze tam, kde je třeba materiál před použitím ve výrobě upravit
- příležitostná - podnik využije slevy, mimořádné nabídky

celková zásoba = běžná zásoba + pojistná zásoba + (technická zásoba + příležitostná zásoba)


minimální zásoba = množství materiálu, při kterém se musí objednat další dodávka, aby nebyla narušena plynulost výroby

využití:
- nepravidelný nákup materiálu
- málo potřebné druhy materiálu

stanoví se:
- odhadem
- výpočtem:

minimální zásoba = dodací lhůta * průměrná denní spotřeba + pojistná zásoba
- počítá se s kalendářními dny, 360 dní v roce, 30 dní v měsíci

maximální zásoba = množství materiálu, které nemá zásoba přesáhnout (jinak je v zásobách vázáno zbytečně mnoho finančních prostředků)

využití:
- pravidelný nákup materiálu

stanoví se:
- odhadem
- výpočtem:

maximální zásoba = (dodávkový cyklus + dodací lhůta) * prům. denní spotř + pojistná zásob.

dodávkový cyklus:
- doba mezi 2 dodávkami, které následují za sebou
- jeho doba závisí na:
 druhu materiálu
 vzdálenosti dodavatele
 způsobu dopravy
 dopravních a skladovacích nákladech
- čím je delší, tím větší zásobu je nutné vytvořit

Řízení zásob
1. metoda ABC
3 skupiny materiálových zásob:
skupina A:
- nejpoužívanější materiál (představuje 60-80 % na celkové spotřebě materiálu)
- v této skupině se podrobně sleduje a plánuje stav zásob - minimální zásoba
skupina B:
- méně používaný materiál (představuje 15-20 % na celkové spotřebě materiálu)
- v této skupině stačí vypočítat, nebo odhadnout maximální zásobu
skupina C:
- ostatní materiál (představuje asi 5 % na celkové spotřebě materiálu)
- v této skupině stačí zásobu odhadnout


2. metoda just-in-time
= právě včas
 z Japonska (Toyota)
 materiál se dodává přímo do výroby
 metoda se používá pro nejpoužívanější druh materiálu
• výhody :
+ v zásobách je vázáno málo finančních prostředků
+ nízké náklady na zásobování (nejsou velké sklady materiálu)
• nevýhody:
- v případě zpoždění dodávky dochází k zastavení výroby

Zásobovací činnost
1. Plánování materiálu
3 způsoby stanovení očekávané spotřeby
a) podle technické dokumentace
- ke stanovení plánované spotřeby je třeba znát
 plánovanou velikost výroby (podle odhadu poptávky
 normu spotřeby (určuje maximální množství materiálu, které se může spotřebovat na jednotku výrobku nebo služby)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53559b27eb1f1.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Zasoby_a_logistika.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse