Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zástavní právo

Zástavní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., Praha 8-Libeň

Charakteristika: Práce zevrubně představuje zástavní právo, tedy co může být předmětem zástavy, jak tento druh práva vzniká, jaké jsou z něj plynocí práva a povinnosti a jak dochází k jeho zániku.

Obsah

1.
Zástavní právo
2.
Předmět zástavy
3.
Vznik zástavního práva
4.
Práva a povinnosti vyplývající ze zástavního práva
5.
Zánik zástavního práva
6.
Seznam literatury

)Uryvek z práce:
" Zástavní smlouva musí být v písemné formě, jinak je neplatná. Nelze tedy sjednat zástavní smlouvu ústně, ani pouhým předáním věci do zástavy zástavnímu věřiteli.
V zástavní smlouvě musí být nezaměnitelným způsobem uveden předmět zástavního práva (tzn. zástava) a pohledávka, která se zajišťuje, tj. den a právní důvod vzniku pohledávky, její předmět a v penězích vyjádřená výše, splatnost, výše úroků a výše úroků z prodlení.
Jejími účastníky jsou zástavní věřitel a zástavce, tj. vlastník zastavené věci, popř. věřitel z pohledávky. Zástavcem je zpravidla dlužník, vůči němuž se v plné míře uplatňuje zajišťovací a uhrazovací funkce zástavního práva. Zástavcem může být i někdo jiný něž dlužník, pokud se k tomu zaváže. V tomto případě jsou zde tři subjekty: zástavní věřitel dlužník a závazce. Na odpovědnosti dlužníka splnit dluh se nic nemění, pouze v případě prodlení dlužníka s plněním dluhu postihne realizace zástavního práva zástavce, protože on odpovídá věřiteli cenou zástavy dosaženou při jejím zpeněžení.
Zástavní smlouvou jako takovou zástavní právo ještě nevzniká, je-li zástavou movitá věc nebo nemovitost. Zástavní smlouvou vznikne zástavci pouze závazková povinnost k úkonům, které jsou nutné k dosažení vzniku zástavního práva jako věcného práva.
U movitých věcí se ke vzniku zástavního práva vyžaduje ještě odevzdání zástavy zástavnímu věřiteli (tzv. ruční zástava). Zákon připouští i jiný postup při dovršení potřebné skutečnosti vedoucí ke vzniku zástavního práva. Jedním z nich je se souhlasem zástavce a zástavního věřitele svěření věci do úschovy třetí osobě jako schovateli. Bez souhlasu zástavního věřitele však nesmí schovatel zástavu nikomu vydat, ani zástavci. V obou výše uváděných případech je však pro zástavce nevýhodou, že nemůže věc po dobu trvání zástavního práva užívat."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7793
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse