Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Závazky

Závazky


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Práce popisuje charakteristiku závazků (co to je, kde je nalezneme),
vyjmenovává Účty krátkodobých závazků (každý jednotlivý účet je popsán a vysvětlen) a vyjmenovává Účty dlouhodobých závazků (každý jednotlivý účet je popsán ,vysvětlen a označen číslem pod kterým je zapsán v účtovém rozvrhu).
Nakonec zobrazuje jaký je cíl při inventarizaci závazků (rozčlenění)

Obsah

1.
Charakteristika závazků
2.
Účty krátkodobých závazků (rozpis a popis)
3.
Vzorec pro výpočet daně z příjmů
4.
Účty dlouhodobých závazků
5.
Inventarizace závazků

Úryvek

"Účty krátkodobých závazků
DODAVATELÉ 321
- účtují se zde závazky vůči dodavat. na základě externího UCE dokladu (faktury)
- závazky vnikají pokud podnikatelský subjekt (podnik) nakupuje nějaké zboží, materiál, službu… od jiného podnikatel. Subjektu

SMĚNKY K ÚHRADĚ 322
- požíváme pokud nemáme finanční prostředky na zaplacení závazku
- doba splatnosti je delší, než na faktuře

PŘIJATÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY 324
- zálohu nám zasílá odběratel a my k němu máme závazek, dokud ho nesplatíme

ZAMĚSTNANCI 331
- zaměstnanci pro nás celý měsíc pracují a my jim platíme až následující měsíc, máme k nim tedy krátkodobý závazek
- ze mzdy odvádíme daň z příjmů, soc. a zdrav. poj
- ze mzdy můžeme strhávat i další poplatky se souhlasem zaměstnance (pojištění, alimenty, obědy..)

ZÚČTOVÁNÍ S INSTITUCEMI SOC. ZABEZPEČENÍ A ZDRAV. POJ. 336
- odvádíme soc. a zdrav. poj

DAŇ Z PŘÍJMŮ 341
V- N
+ daňově neuznat N
+/- UCE dopisy
= základ daně
- odčitatelné položky (ztráta z min. let, dary)
= základ daně sníž. o odčitat. Položky
zaokr. dolu na 100 u FO a na 1000 u PO
* 15% FO a 19% PO
= daňová povinnost
- slevy na dani 591/341"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x551d784c2dda.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Zavazky.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse