Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Závazky z protiprávních úkonů, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení

Závazky z protiprávních úkonů, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá tématem závazků z protiprávních úkonů. Seznamuje s problematikou odpovědnosti za škodu, jejími objektivními a subjektivními předpoklady, liberačními důvody a podrobně charakterizuje její jednotlivé typy. Dále se věnuje odpovědnosti za bezdůvodné obohacení a jeho dělení.

Obsah

1.
Odpovědnost za škodu (OzŠ)
2.
Prevenční povinnost
3.
Obecná odpovědnost za škodu
3.1
Protiprávní jednání
3.2
Vznik škody
3.3
Příčinná souvislost mezi protiprávním úkonem a způsobenou škodou
3.4
Zavinění
3.4.1
Úmysl přímý
3.4.2
Úmysl nepřímý
3.4.3
Nedbalost
4.
Kdo odpovídá za škodu
5.
Škody způsobené na zdraví
5.1
Ztráta výdělku
5.2
Ztráta na důchodu
5.3
Náhrada nemateriální
6.
Obecná odpovědnost
6.1
Liberační důvody
6.2
OzŠ vzniklá v rámci externího závazku
6.3
OzŠ způsobená provozem dopravních prostředků
6.4
OzŠ způsobenou provozem zvlášť nebezpečným
6.5
OzŠ na věcech vnesených a odložených
6.6
OzŠ způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání
6.7
OzŠ způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
7.
Bezpečný výrobek
8.
Zákon o OzŠ způsobenou vadou výrobku
8.1
Liberační důvody
8.2
Výše náhrady škody
8.3
Rozdíl mezi občanským zákoníkem a zákonem
9.
Zákon o OzŠ způsobenou při výkonu veřejné moci
9.1
FO, kterým je svěřena státní správa
9.2
Rozhodnutí o vazbě, trestu nebo ochranném opatření
9.3
Regres
10.
Odpovědnost za bezdůvodné obohacení
10.1
Plnění bez právního důvodu
10.2
Plnění z neplatného právního úkonu
10.3
Z právního důvodu, který odpadl
10.4
Získané z nepoctivých zdrojů
10.5
Bezdůvodným obohacením není

Úryvek

"§ 420a – obecná odpovědnost
- každý odpovídá za škodu způsobenou provozní činností (týká se provozní činnosti, kterou nelze zařadit do zvl. případů)
- provozní činností rozumíme technickou a technologickou činnost při opravách, výrobě,…
Provozní činnost provozujme někdo při podnikání:
1. škoda způsobená činností, která má provozní povahu
2. škody způsobené fyzikálními, chemickými, případně biologickými vlivy na okolí např. unikající zplodiny ničí přírodu, fyzické otřesy při výrobní činnosti,…
3. škoda oprávněným prováděním, kdy je ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti
- není třeba protiprávní jednání, např. při budování staveb, kdy do té doby byly nemovitosti zásobovány vodou ze studní a vlivem zásahu stavby např. dálnice voda ze studní už nemůže být čerpána

Liberační důvody:
- kdy se provozovatel odpovědnosti za škodu může zprostit

a) náhoda vnější – povodeň, zemětřesení, útok zvířete, útok osoby, která nemá právní způsobilost,…
- musí se rozhodnout, zda jí mohl provozovatel předvídat nebo jestli byla nepředvídatelná
- pokud mohl náhodu předvídat, tak odpovídá za škodu
- pokud byla náhoda nepředvídatelná, jedná se o liberační důvod a znamená to, že si poškozený způsobil škodu sám nebo spíš že byla způsobena neodvratitelnou událostí, která nemá původ v provozu = provozovatel neodpovídá za škodu

b) náhoda vnitřní – má původ v provozní činnosti
- provozovatel za škodu odpovídá, i když nebyla způsobena protiprávním jednáním

1. odpovědnost za škodu vzniklou v rámci externího závazku – obecná odpovědnost § 420
- mezi poškozeným a škůdcem existuje smluvní vztah

a) odpovědnost za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením věci převzaté jako předmět závazku
- pokud si necháme opravit např. televizi a opravář ji ničí dokonale, odpovídá za škodu – zprostí se jí jedině liberačním důvodem, když dokáže, že ke škodě by došlo i jinak (např. pokud si necháme v čistírně čistit kožicha, budou v něm moly, a oni nám ho vrátí s dírkami, oni za škodu odpovídat nebudou)

b) absolutní objektivní odpovědnost
- bez ohledu na zavinění a není zde možný liberační důvod
- odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi v povaze přístroje, kterého bylo při plnění závazku použito
- poté může následovat následný regres, pokud se jedná o nový přístroj, tedy může např. nemocnice požadovat náhradu na prodejci přístroje, když v nemocnici vinou vadného přístroje způsobí škodu na zdraví pacientům

- pokud umožníme zloději svou neopatrností, aby nám auto ukradl, částečně neseme odpovědnost za škodu se zlodějem"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Nadpisy nejsou zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20337
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse