Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Závislost mezi tržbami a objemem realizované produkce

Závislost mezi tržbami a objemem realizované produkce


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Tato práce obsahuje vzorce pro výpočet objemu produkce. Problematiku demonstruje na příkladu. Uvádí také řešení.

Úryvek

1.Výpočet objemu produkce,při níž T bude maximální a kolik?2.Výpočet objemu produkce,při níž cena (ø Tr) bude rovna nule?

ad 1) Th = aQi - bQi2 Th = aQi - bQi2
max Th = (aQi - bQi2)´ Th = 25,2.18,806-0,67.18,8062
0 = (aQi - bQi2)´ Th = 236,96
0 = a - 2bQi
Qi = 18,806

Maximální tržba bude při produkci 18,806 a bude činit 236,96 Kč.

ad 2) ) Tr = a - bQi = 0
Tr = (25,2 - 0,67.Qi) = 0
Tr = 37,61

Při produkci 37,61 je cena nulová.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko0014.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Trzby_a_objem.rtf (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse