Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Záznamové položky

Záznamové položky

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Rozpočtová skladba - operace státního rozpočtu, operace územních orgánů, operace státních fondů. Třídění peněžních operací - třídění podle odpovědnosti (kapitolní, 301 Kancelář prezidenta republiky, 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 305 Bezpečnostní informační služba, 312 Ministerstvo financí ČR, 345 Český statistický úřad, 361 Akademie věd ČR, 396 Státní dluh, 398 Všeobecná pokladní správa..), druhové třídění (položkové, třída 1 – Daňové příjmy, třída 2 – Nedaňové příjmy, třída 3 – Kapitálové příjmy, třída 4 – Přijaté dotace, třída 5 – Běžné výdaje, třída 6 – Kapitálové výdaje, třída 8 – Financování), funkční třídění (paragrafové, skupina 1 – Zemědělství a lesní hospodářství, skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo, skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti, skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana, skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby). Záznamové položky - přehled záznamových položek (011. Neinvestiční příjmy z poskytování služeb a výrobků a podobné příjmy od jiných veřejných rozpočtů, 012. Příjmy z prodeje investičního majetku od jiných veřejných rozpočtů, 013. Neinvestiční nákupy a související výdaje od jiných veřejných rozpočtů, 014. Výdaje na investiční nákupy od jiných veřejných rozpočtů, 020. Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách
021. Splátky půjček přijatých v nepeněžních jednotkách, 022. Transfery poskytované v nepeněžních jednotkách, 023. Investice ve vlastní režii, 024. Dotace přijaté z území jiného okresu, 025. Splátky půjček přijaté z území jiného okresu, 026. Dotace poskytnuté na území jiného okresu, 027. Půjčky poskytnuté na území jiného okresu, 028. Dotace přijaté z území jiného kraje, 029. Splátky půjček přijaté z území jiného kraje, 031. Poskytnuté přímé půjčky v rámci aktivních operací řízení likvidity, 032. Přijaté splátky přímých půjček v rámci aktivních operací řízení likvidity, 035. Dotace poskytnuté na území jiného kraje, 036. Půjčky poskytnuté na území jiného kraje). Přílohy - Příklad: Použití záznamové položky 011 – Neinvestiční příjmy z poskytování služeb a výrobků a podobné příjmy od jiných veřejných rozpočtů. Příklad 1: Použití záznamové položky 012 – Příjmy z prodeje investičního majetku od jiných veřejných rozpočtů; obec prodává dlouhodobý hmotný majetek městu A. Příklad 2: Použití záznamové položky 013 – Neinvestiční nákupy a související výdaje od jiných veřejných rozpočtů; obec, která přijala návratnou finanční výpomoc z rozpočtu jiné obce splácí úroky (výpomoc byla poskytnuta v důsledku zlepšení finanční likvidity) a pořizuje materiálové zásoby prostřednictvím jiné obce.

Obsah

1
Rozpočtová skladba
1.1
Třídění peněžních operací
1.1.1
Třídění podle odpovědnosti (kapitolní)
1.1.2
Druhové třídění (položkové)
1.1.3
Funkční třídění (paragrafové)
2
Záznamové položky
2.1
Přehled záznamových položek
3.
Přílohy
4.
Literatura

Úryvek

"2 Záznamové položky
Záznamové položky představují určitou nadstavbu rozpočtové skladby. S jejich pomocí se získají informace, které neumí standardní druhové ani jiné třídění rozpočtové skladby zajistit, ale jsou potřebné pro konsolidaci na úrovni krajských sumářů, veřejných rozpočtů republiky nebo pro evidenci některých nepeněžních operací (poskytuje se věcný transfer např. při humanitárních akcích).
Záznamové položky zachycují vztahy mezi veřejnými rozpočty, které nevyplývají přímo z rozpočtové skladby, to znamená, že neumožňují konsolidovat platby mezi dvěma veřejnými rozpočty, když se jedná o vzájemné dodávky, kde jako dodavatel vystupuje např. obec a odběratelem je organizační složka státu. Záznamové položky se použijí i v případech, kdy obce přijmou půjčky od obcí na území jiného okresu nebo kraje.

Záznamové položky určené pro potřeby konsolidací mezi dvěma veřejnými rozpočty
Záznamové položky, které patří do této skupiny, se přiřazují k jednotlivým podseskupením položek nebo k jednotlivým položkám. Jejich použití je podmíněno tím, že:
• transakce musí proběhnout s jiným veřejným rozpočtem,
• transakce nesmí mít charakter poskytnuté nebo přijaté dotace, půjčky nebo její splátky, operace z finančního vypořádání, zaplacení nebo přijetí daně nebo pokuty,
• transakce nesmí mít charakter refundace,
• nesmí se jednat o operaci hospodářské – podnikatelské činnosti.
Evidence všech plateb mezi veřejnými rozpočty je nutná pro provedení jejich konsolidace k získání statistických údajů o vztahu sektoru veřejných rozpočtů (tzv. vládního sektoru) k ostatním sektorům ekonomiky. [1]

2.1 Přehled záznamových položek
011. Neinvestiční příjmy z poskytování služeb a výrobků a podobné příjmy od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnují se příjmy za poskytnuté zboží, služby, pronájmy atd. a prodej neinvestičního majetku zařazené na některou položku podseskupení 211, 213, 214, 231 a 232 inkasované od subjektu spadajících pod § 1 odst. 1 opatření (Opatření MF č.j. 111/74 200/1997, o rozpočtové skladbě).
012. Příjmy z prodeje investičního majetku od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnují se příjmy zařazené na podseskupení 311, položku 3122 a podseskupení 320, inkasované od subjektu uvedených v § 1 odst. 1 opatření.
013. Neinvestiční nákupy a související výdaje od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnují se výdaje spojené s nákupem neinvestičního zboží a služeb zařazené na některou z položek podseskupení 513-518 a položky 5191, 5192 a 5199, hrazené ve prospěch subjektů uvedených v § 1 odst. 1 opatření. Tato záznamová položka se nepoužije pro jakékoliv převody na zvláštní účty sdružených prostredků (protože pro účty sdružených prostředků se nepoužívá rozpočtová skladba)."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5972
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse