Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zdravotní pojištění v České republice

Zdravotní pojištění v České republice

Kategorie: Daňová problematika, Pojišťovnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje systému zdravotního pojištění v České republice. Rozlišuje jeho dvě základní formy – soukromé a zákonné, u zákonného se rozepisuje o jeho pojištěncích, plátcích, sazbě a vyměřovacím základu. Rovněž seznamuje s metodikou výpočtu zdravotního pojištění a zabývá se jeho přerozdělováním.

Obsah

1.
Systém zdravotního pojištění
1.1.
Soukromé zdravotní pojištění
2.
Sociální pojištění
3.
Statutární zdravotní pojištění v ČR
3.1.
Pojištěnci
3.2.
Plátci
3.3.
Povinnosti a práva pojištěnce
4.
Zdravotní pojištění – výpočet
4.1.
Vyměřovací základ
4.1.1.
Osoby, za které platí pojistné stát
4.2.
Sazba pojistného
4.3.
Rozhodné období
5.
Zdravotní pojišťovny v ČR
6.
Přerozdělování pojistného
6.1.
Výpočet přerozděleného pojistného
6.2.
Princip přerozdělování
6.2.1.
Platné od 1. ledna 1993
6.2.2.
Do konce roku 2004
6.2.3.
Od 1. ledna 2005

Úryvek

"3.1 Pojištěnci
Povinnost platit zdravotní pojištění vzniká dnem, kdy se osoba narodí, kdy se osoba bez trvalého pobytu na území ČR stane zaměstnancem nebo získá trvalý pobyt na území ČR. Naopak povinnost platit zdravotní pojištění zaniká dnem, kdy pojištěnec zemře, kdy osoba bez trvalého pobytu přestane být zaměstnancem na území ČR nebo ukončí trvalý pobyt v naší republice. (zákon 48/1997 sb.)
Pojištěnci, to jsou osoby, které jsou povinni platit pojistné a mají nárok na plnění ve formě zdravotní péče.
Podmínkou pro to, aby občané ČR byly vyňaty z placení zdravotního pojištění, je to, že se budou nepřetržitě po dobu 6 měsíců zdržovat v zahraničí. Podmínky od vynětí zpracovala Vančurová (2008).
„Od placení pojistného jsou vyňaty osoby, za které platí pojistné stát, jsou to:
- nezaopatřené dítě – do věku 26 let,
- poživatelé důchodů z důchodového pojištění,
- studenti do věku 26 let,
- příjemci rodičovského příspěvku,
- ženy na mateřské a rodičovské dovolené,
- uchazeči o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání,
- osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi,
- osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III a IV a osoby, které o tyto osoby pečují, osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na úrovni stupně I.
- osoby konající základní službu v ozbrojených silách, osoby povolané k vojenské službě
- osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo osoby, které dosáhly věku potřebného na starobní důchod,
- osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věkunebo nejméně o dvě děti do věku 15 let,
- mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,
- cizinci, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území ČR za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu.“ (Zákon č. 48/1997 Sb.)

3.2 Plátci
Mezi plátce patří OSVČ, zaměstnavatelé, stát a osoby bez zdanitelných příjmů.
Za osoby samostatně výdělečné se považují pro účely zdravotního pojištění osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb. Dále se toto zdravotní pojištění týká i osob, které s nimi spolupracují.
Zaměstnavatelé jsou pro tyto účely právnické nebo fyzické osoby, které jsou plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Zaměstnavatelé mají sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky."

Poznámka

Práce obsahuje několik tabulek, rozsah čistého textu je cca 6,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21536
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse