Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Zdravotní rizika spojená s výživou

Zdravotní rizika spojená s výživou

Kategorie: Ošetřovatelství

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o., Plzeň

Charakteristika: Absolventská práce z oboru Diplomovaný asistent hygienické služby zaměřená na téma zdravotních rizik spojených s výživou ve své teoretické části seznamuje s nejdůležitějšími složkami výživy potřebnými pro organismus, jejich významem a fyziologickými účinky a negativními dopady nevhodné výživy na zdraví. Praktická část pak předkládá tři kazuistiky demonstrující vztah výživy a zdraví.

Obsah

1
Úvod
2
Potřeba základních živin a energie u člověka (makronutrienty)
2.1
Potřeba celkové energie
2.1.1
Fyziologická potřeba energie
2.1.2
Podvýživa jako projev nedostatku celkové energie
2.1.3
Obezita jako projev nadbytečného energetického příjmu
2.2
Bílkoviny
2.2.1
Funkce a rozdělení bílkovin
2.2.2
Potřeba bílkovin
2.2.3
Zdroje bílkovin
2.2.4
Choroby z nedostatku bílkovin
2.3
Lipidy (tuky)
2.3.1
Charakteristika a funkce lipidů
2.3.2
Rozdělení mastných kyselin
2.3.3
Další tuky přijímané ve stravě
2.3.4
Fyziologická potřeba člověka
2.3.5
Zdroje tuků v potravě
2.3.6
Zdravotní rizika z nadbytečného příjmu
2.4
Sacharidy
2.4.1
Charakteristika a dělení sacharidů, jejich funkce
2.4.2
Fyziologická potřeba sacharidů
2.4.3
Zdroje sacharidů
2.4.4
Zdravotní důsledky neadekvátního sacharidového příjmu
3
Nepostradatelné neenergetické látky ve výživě (mikronutrienty)
3.1
Vitaminy
3.1.1
Vitaminy rozpustné ve vodě
3.1.2
Vitaminy rozpustné v tucích
3.2
Nerostné látky (látky minerální)
3.2.1
Dělení nerostných látek
3.2.2
Elektrolyty sodík a draslík (Na a K)
3.2.3
Makroelementy
3.2.4
Mikroelementy
3.3
Voda
3.3.1
Pitný režim
3.3.2
Důsledky neadekvátního příjmu nebo nadměrných ztrát vody
4
Nejdůležitější onemocnění, na jejichž vzniku se výživa podílí
4.1
Podíl výživy na vzniku a rozvoji chorob
4.2
Obezita
4.2.1
Definice obezity a její prevalence u nás
4.2.2
Patogeneze obezity
4.2.3
Zdravotní komplikace obezity
4.2.4
Léčba obezity
4.2.5
Pozitivní dopady léčby obezity
4.2.6
Prevence správnou výživou a životním stylem
4.3
Ateroskleróza
4.3.1
Ateroskleróza a její komplikace
4.3.2
Rizikové faktory aterosklerózy
4.3.3
Výživa a ateroskleróza
4.3.4
Ochranný vliv vlákniny a riziko z jejího nedostatku
4.3.5
Vliv vitaminů a antioxidačních látek
4.4
Zhoubné nádory ve vztahu k výživě
4.4.1
Nejčastější typy nádorů u nás
4.4.2
Vliv technologických úprav potravin na jejich karcinogenitu
4.5
Diabetes mellitus (cukrovka)
4.5.1
Rozdělení diabetu na 2 základní typy
4.5.2
Častost výskytu obou typů diabetu v ČR
4.5.3
Role diety v léčbě diabetu
4.6
Alimentární nákazy
4.6.1
Salmonelóza
4.6.2
Bacilární úplavice (shigelóza)
4.6.3
Stafylokoková enterotoxikóza
4.6.4
Botulismus
5
Kazuistiky
5.1
Ukázka nevhodného stravovacího režimu u těhotné
5.2
Váhová redukce mladého pacienta s obezitou a metabolickým syndromem
5.3
Případ akutního průjmového onemocnění u dítěte
6
Závěr

Úryvek

"2 Potřeba základních živin a energie u člověka (makronutrienty)

2.1 Potřeba celkové energie

2.1.1 Fyziologická potřeba energie

Veškeré životní pochody našeho organismu potřebují energii, a samotný život je neustálou a nepřerušovanou přeměnou energie. Potrava slouží jako palivo, které tuto nezbytnou energii dodává. Jeden termodynamický zákon říká, že „energie se netvoří, ani se neztrácí, pouze se přeměňuje.“ Potrava tedy dodává energii, kterou náš organismus přeměňuje v energii elektrickou (nervový systém), tepelnou (udržuje tělesnou teplotu) nebo mechanickou (umožňuje pohyb). Produkci energie pro náš organismus zajišťují látky, které jsou spalovány s kyslíkem. Těmito látkami jsou sacharidy, tuky a bílkoviny neboli základní živiny.
Ke správnému využití těchto látek potřebuje naše tělo vitaminy a některé minerální látky (stopové prvky), které působí jako katalyzátory, neboli látky, které spouštějí
a usnadňují četné chemické reakce v našich buňkách. Vitaminy a stopové prvky nepředstavují stavební složky ani energii, je zřejmé, že pro správnou činnost našeho organismu jsou v malých množstvích nezbytné.
Základní energetická přeměna (bazální metabolismus) pokrývá energeticky dostačujícím způsobem všechny vitální funkce člověka. Veškerá lidská aktivita zvyšuje energetické nároky organismu. Jsou sestaveny podrobné tabulky, vyjadřující energetickou náročnost jednotlivých lidských činností. Podle toho se odvíjí konkrétní potřeba krytí energie potravou. Ta je závislá na řadě proměnných jako je věk, pohlaví, tělesná hmotnost, výška a zejména fyzická aktivita. Na bazální energetickou přeměnu proto nasedá spotřeba dodatkové energie, odpovídající nárokům na činnost organismu, a to zejména na trávení, sport, práci, těhotenství a laktaci. Čím je fyzická námaha větší a delší, tím je potřeba energie větší (cit. 1).
Průměrný denní energetický výdej u dospělého se střední fyzickou aktivitou činí přibližně 12000 kJ pro muže a 9500 kJ pro ženy. Tento výdej, vztažen na 1 kg hmotnosti, je vyšší u rostoucích dětí a dále u těhotných a kojících žen (viz tab. č. 1).

2.1.2 Podvýživa jako projev nedostatku celkové energie

Podvýživa je dlouhodobý proces, při kterém se organismu po delší dobu nedostává látek, které by uspokojily jeho fyziologické potřeby. Podvýživa v časném věku vede k opoždění vývoje tělesných orgánů a k poruchám růstu. Nižší tělesná hmotnost přetrvává
i v pozdějším věku.
Malnutricí rozumíme špatnou, neadekvátní výživu nevhodného složení. Malnutrici obvykle ztotožňujeme s pojmem „podvýživa“, i když to nejsou synonyma. Malnutrice může být při nedostatku i při nadbytku potravy. Podstatné je, že je narušen optimální poměr mezi hlavními složkami diety. Často to může být nadměrné množství tuků nebo sacharidů, nicméně termín „malnutrice“ používáme běžně ve smyslu kvalitativně nedostatečné potravy, nejčastěji pro situace, kdy se organismu nedostává bílkovin (proteinová malnutrice nebo kwashiorkor), nebo jde o energeticky neuspokojivou potravu, při které je navíc relativně větší nedostatek bílkovin než sacharidů nebo tuků. Hovoříme pak o proteino – energetické malnutrici nebo marasmu.
Podvýživa může mít různé podoby, od mírných forem, klinicky nerozpoznaných
až po nejtěžší projevy, které bez lékařského zásahu končí úmrtím. Podvýživa v klinické podobě probíhá jako marasmus nebo kwashiorkor. Jsou to stavy spojené s rizikem těžkých poruch v činnosti organismu a psychické činnosti.

2.1.3 Obezita jako projev nadbytečného energetického příjmu

Dlouhodobě nadměrný příjem energie může vést k obezitě a později i k mnoha jejím komplikacím. Podrobně se budu této problematice věnovat v kapitole 4.2.

2.2 Bílkoviny

2.2.1 Funkce a rozdělení bílkovin

Bílkoviny slouží jako zdroj aminokyselin, potřebných k biosyntéze tělesných bílkovin (stavební funkce). Dodávají dva důležité prvky, dusík (N) a síru (S), které nejsou v tucích ani sacharidech obsaženy. Bílkovinnou povahu má mnoho biologicky aktivních látek v těle – např. většina hormonů, enzymů a protilátek. Z tohoto pouze částečného výčtu je vidět jejich naprostá nepostradatelnost. K energetickým účelům jsou konzumované bílkoviny využity pouze při nadměrném přívodu nebo nedostatku sacharidů a tuků ve stravě za patologického stavu hladovění. Jeden gram bílkovin může poskytnout 17 kJ energie.
Z celkového počtu 20 aminokyselin je 8 esenciálních (nepostradatelných): a to valin, leucin, izoleucin, fenylalanin, treonin, metionin, tryptofan, lysin (cit. 18)."

Poznámka

Práce neobsahuje přílohy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25571
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse