Název Goodness Staženo

Ošetřovatelský proces u pacientky s chronickým renálním selháním - absolventská práce

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

151x

Důvody, možnosti a postup při uplatňování diplomovaného zdravotního záchranáře v zahraničí - absolventská práce

Absolventská práce s názvem Důvody, možnosti a postup při uplatňování diplomovaného zdravotního záchranáře (DZZ) v zahraničí je rozdělena do dvou část... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Evropská unie, Ošetřovatelství

21x

Alternativní medicína - absolventská práce

Absolventská práce na teoretické a praktické rovině sleduje problematiku alternativní medicíny. Po úvodním představení alternativní medicíny a její hi... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

11x

Úrazy břicha v přednemocniční neodkladné péči - absolventská práce

Absolventská práce se zabývá problematikou přednemocniční péče úrazů břicha. První oddíl seznamuje se základní anatomií a fyziologií břišní dutiny, od... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

9x

Termická poranění - absolventská práce

Absolventská práce zaměřená na problematiku termických poranění se ve své teoretické části zabývá anatomií kůže a vybranými druhy termických poranění ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

5x

Zdravotní rizika spojená s výživou

Absolventská práce z oboru Diplomovaný asistent hygienické služby zaměřená na téma zdravotních rizik spojených s výživou ve své teoretické části sezna... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

3x