Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zdroje financování podniku

Zdroje financování podniku

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V první části práce se autor zabývá základními funkcemi rozvinutých trhů a formami financování podniku. Dále se věnuje úrokovému a leasingovému daňovému štítu, kapitálovým vkladům a akciím. Mezi další zpracovaná témata patří problematika směnek, lombardní a hypotéční úvěry. Závěr pak pojednává o zlatém pravidle financování stálých aktiv. Jedná se o vypracované otázky ke zkoušce.

Obsah

1.
Základní funkce rozvinutých trhů
2.
Pojmy
3.
Základní formy financování podniku
3.1
Kritéria
4.
Podstata úrokového a leasingového daňového štítu
4.1
Vliv na náklady externího financování podniku
5.
Bilanční položky vytvářející strukturu vlastního kapitálu podniku
5.1
Charakteristika
6.
Forma kapitálových vkladů
6.1
Forma podle legislativy
6.2
Forma peněžitých vkladů
6.3
Forma nepeněžitých vkladů
7.
Role kapitálu
7.1
Základní kapitál
8.
Druhy kapitálových fondů akciové společnosti
8.1
Ážiové fondy
8.2
Ostatní fondy
9.
Akcie
9.1
Druhy
9.2
Nominální hodnota akcie
9.3
Vnitřní hodnota akcie
10.
Základní akciový kapitál
11.
Způsoby obstarávání akciového kapitálu
12.
Alternativní možnosti akciových společností při navyšování základního akciového kapitálu
13.
Explicitní náklady akciového financování
14.
Kontokorentní úvěr
14.1
Výhody
14.2
Nevýhody
15.
Směnky
16.
Eskontní směnečný úvěr
17.
Podstata akceptačního a avalového bankovního směnečného úvěru
17.1
Využití
18.
Lombardní úvěr
19.
Střednědobé provozní a dlouhodobé bankovní investiční úvěry
20.
Zvláštnosti hypotéčních úvěrů emitovaných investičními bankami
21.
Souvislost splatnosti úvěru na výši úroků
22.
Zlaté pravidlo financování stálých aktiv

Úryvek

„14. Jaké alternativní možnosti mají a.s. při navyšování základního akciového kapitálu? Objasněte stručně podstatu těchto možností.

1. Úpisem a následnou emisí nových akcií na bázi předkupního práva stávajících akcionářů. Akcionáři uplatňují své opční právo v prvním kole, nebo je přepouštějí dalším zájemcům. Tento způsob lze realizovat tehdy, došlo-li k úplnému splacení dříve upsaných a emitovaných akcií. Lze říci, že je to přísun externích finančních prostředků do emitujícího podniku.
2. Druhý způsob je spjat s využitím možnosti nabídnout akcionářům tzv. akciovou dividendu namísto obvyklejší peněžité dividendy. Jde v podstatě o účetně kap. operaci, při níž nedochází ke změně akcionářské struktury a při které jsou tyto akciové dividendy finančně kryty z té části zisku po zdanění (EAT), které se použije na akciové dividendy. Akcionáři drží nyní více akcií. V rámci této operace do podniku žádné nové externí zdroje nepřibudou a že celková účetní hodnota vl. kapitálu zůstane okamžiku této operace stejná. Změní se pouze struktura vl. kapitálových zdrojů podniku.
3. Třetí způsob je kombinací obou variant. Zvětšení akciového kapitálu jde z části na vrub zisku po zdanění (EAT) prostřednictvím akciové dividendy a z části na bázi úpisu a následné emisi nových akcií. Tento způsob je vhodný, když podnik chce posílit svou celkovou kapitálovou vybavenost na bázi vl. zdrojů, protože jsou v té chvíli dlouhodobé cizí zdroje relativně drahé. Anebo tehdy, když by výplata dividendy z podniku odčerpávala potřebné peněžní prostředky.


15. Jak se určují explicitní náklady akciového financování? Z jakých položek se tyto náklady skládají?

Explicitní náklady představují dvě (tři) základní nákladové položky.
• Emisní náklady tohoto sekuritizovaného způsobu firemního financování. Ty zahrnují bezprostřední náklady akciové emise (tiskové podklady, tisk akcií). Dále sem patří provizní náklady investičním zprostředkovatelům.
• Druhou významnou položkou jsou náklady na dividendy, které společnost vyplácí svým akcionářům. Přitom je třeba rozlišovat, zda se jedná o peněžité, obligační či naturální dividendy.
• K explicitním nákladům je třeba připočítat tantiémy vyplacené členům představenstva a dozorčí rady dané společnosti. Za normálních okolností nebývá ale specifická váha této (třetí) explicitní nákladové položky.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3612
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse