Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zdroje financování ve zdravotnictví - esej

Zdroje financování ve zdravotnictví - esej

Kategorie: Veřejná ekonomika, Medicína

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Esej nejprve charakterizuje typy financování zdravotnictví v různých zemích. Následně vysvětluje systém zdravotnictví, který je využíván v České republice. Věnuje se jeho financování a poukazuje na specifika českého modelu Bismarkovského typu. V závěru autor definuje zdravotní pojišťovny podle příslušných zákonů, uvádí úkoly zdravotních pojišťoven a informuje o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Obsah

1.
Typy zdravotnických systémů
1.1.
Národní systém zdravotnictví – systém Beveridgeova typu
1.2.
Liberálně tržní model
1.3.
Systém zdravotnictví v ČR
2.
Financování zdravotnictví v ČR
3.
Model zdravotní péče v ČR
4.
Zdroje

Úryvek

"ZDROJE FINANCOVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ
Typy zdravotnických systémů
V současné době se setkáváme s několika modely financování zdravotnických služeb ve vyspělých zemích. Národní systém zdravotnictví je charakteristický pro státy, jako je: Velká Británie, Kanada, Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Nový Zéland. Tento zdravotnický systém je označován jako systém Beveridgeova typu, který je charakteristický způsobem úhrady zdravotní péče z prostředků státního rozpočtu a jiných veřejných prostředků. Zdravotní péče je tak dostupná pro všechny příjmové skupiny obyvatelstva, přičemž podíl pacienta na nákladech spojených s léčbou je téměř nulový. Občanům je zajištěná péče v nemocnicích, které jsou součástí Národní zdravotní služby. Existují i soukromá zařízení poskytující péči praktických či odborných lékařů, stomatologů i ošetřovatelskou péči. Většina uvedených států nemá nadefinovaný rozsah hrazené zdravotní péče, ale vytvořily tzv. negativní seznam zahrnující typy úkonů, které jsou z úhrad prostřednictvím státních prostředků vyloučeny. Charakteristickým prvkem jsou dlouhé čekací lhůty. Liberálně tržní model zdravotnictví vládne v USA, některých jihoamerických státech a do roku 1996 byl uplatňován také ve Švýcarsku. Systém je založen na dobrovolném komerčním pojištění hrazeném individuálně jednotlivci nebo skupinově v zaměstnání. Pro některé zaměstnance existuje možnost spoluúčasti zaměstnavatele. Převládá tržní princip, výjimečně působí státní nemocnice pro nepojištěné a nemajetné občany. Většinou je tato péče v rukou neziskových a charitativních organizací. Na jedné straně zde působí špičkový odborníci na nejlépe vybavených klinikách, na druhé straně není zajištěna dostatečná preventivní péče. Celkové výdaje na zdravotnictví jsou vysoké, avšak vysoký je i počet nepojištěných či nedostatečné pojištěných osob. Systém zdravotnictví v České republice je založený na povinném zdravotním pojištění. Tento způsob péče je charakteristický pro většinu západoevropských zemí např. Německo, Holandsko, Rakousko, Belgie. V jednotlivých státech se můžeme setkat s různými modifikacemi tohoto systému. V Německu je většina populace pojištěná na základě povinného nebo dobrovolného zákonného zdravotního pojištění. Ostatní občané jsou pojištěni u soukromých a malých veřejných pojišťoven. Rozsah péče v oblasti prevence a diagnostiky je dán legislativou. Ostatní poskytované zdravotnické služby jsou definovány Spolkovým výborem sdružujícím lékaře a zdravotní pojišťovny. Spolkový výbor sestavuje směrnici o položkách spotřebního koše zdravotnických služeb, kterou předkládá ke schválení Spolkovému ministerstvu 4 zdravotnictví. Následně dochází ke zveřejnění ve Spolkovém věstníku. V Nizozemsku se úhrady péče u jednotlivých typů pojištění liší. Úhrada nemocniční péče podléhá předchozímu schválení zdravotní pojišťovnou. Existuje spoluúčast pacienta ve formě denního paušálu. Pojištění rezidentů k úhradě dlouhodobé nákladné péče je dáno zákonem, větší polovina obyvatel je pojištěna ve veřejném nemocenském pojištění, část populace u soukromých pojišťoven a malé procento ve speciálních malých systémech pojištění. V Rakousku probíhá financování prostřednictvím zdravotních pojišťoven, formou spoluúčasti pacienta a také se podílejí Spolek, země a obce. Účelově vázané prostředky přerozděluje zemský fond nemocnicím v dané spolkové zemi. Úloha státu spočívá v legislativním a finančním usměrňování poskytované péče. Model bývá označován jako Bismarckův systém."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21655
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse