Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zdroje listiny základních práv a svobod

Zdroje listiny základních práv a svobod


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zdroje Listiny základních práv a svobod - ideové zdroje, státoprávní, ústavní zakotvení, mezinárodní zdroje, nadnárodní zdroje, koncepce lidských práv.

Úryvek

Ideové zdroje:

n řecká filosofie (Sokrates, Platon, Aristoteles) nepřinesla koncepci lidských práv, zkoumala principy nejlepšího uspořádání obce a požadavky na vládce a formy vlády, proto jen otázky práv občan při správě obce
n stoikové (Zenón z Kitia, Seneca, Marcus Aurelius, Epiktétos) přispěli myšlenkou o rovnosti lidí z hlediska rození a vzájemného respektování
n ranné křesťanství (Nový zákon, patristika, Akvinský) zdůrazňují odlišnosti člověka stvořeného k obrazu božímu. Položilo základy pro rozvoj pojmu lidské důstojnosti, myšlenka vzájemné solidarity. Člověk je individuum, osobnost, odpovídá za jednání
n přirozenoprávní teorie - společenská smlouva (Hobbes, Locke, Rousseau)
n právo na odpor
n nezadatelnost a nepromlčitelnost lidských práv (F. Vasquez)

Poznámka

Není uvedena použitá literatura.
Práce je pěkně graficky zpracovaná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4436dcc912021.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Zdroje_Listiny_zakladnich_prav_a_svobod.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse