Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zdrojový přístup k analýze a projektování ekonomických systémů - výpisky z přednášek

Zdrojový přístup k analýze a projektování ekonomických systémů - výpisky z přednášek

Kategorie: Programování, Informační systémy

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky poskytují informace z oblasti zdrojového přístupu k analýze a projektování ekonomických systémů. Věnují se například konceptuální datové analýze a konceptuálnímu datovému modelu, uvádí metodiku jeho tvorby a také charakterizují verifikaci, restrukturalizaci a kompletaci modelu. Rovněž si všímají projektování algoritmů a výstupů a v závěrečné části popisují zavádění projektu do užívání.

Obsah

1.
Konceptuální datová analýza
2.
Princip konceptuálního datového modelu
3.
Prezentace konceptuálního datového modelu
4.
Metodika tvorby konceptuálního datového modelu
5.
Verifikace, restrukturalizace a kompletace modelu
6.
Logické datové struktury
7.
Normalizace dat
8.
Zásady a obecné činnosti vykonávané při projektování systémů
9.
Velikost a pracnost projektu
10.
Rozdělení systému na menší části
11.
Projektování vstupních dokladů a sběru dat
12.
Projektování datové základny
13.
Projektování algoritmů
14.
Projektování výstupů
15.
Projektování specifických prvků
16.
Charakteristika projektování a dokumentace systémů
17.
Zavedení projektu do užívání

Úryvek

"Třetí součástí modelu entit je výčet podstatných vlastností entit. Děje se tak proto, aby bylo jasné, zda entita má právo na samostatnou existenci v modelu. Do přesné definice entity je třeba zahrnout vyčerpávající popis jejich charakteristik a atributů (vlastností). Mezi charakteristiky patří:
a) definiční obor entity. Např. mezi pedagogy katedry patří nejen kmenoví pracovníci, ale i externí vyučující. Ti však nemusí vyučovat v každém semestru. To znamená, že entitu je nutno charakterizovat i v čase. Vymezením definičního oboru entity se v podstatě vymezují objekty, které do entity patří a také od kdy do kdy entita existuje, b) postavení entity v realitě (zda je entita základní či závislá),
c) četnost výskytu entity v modelované realitě,
d) oblast, do níž entita náleží (zpravidla je odvozená z organizační struktury),
e) zodpovědnost za rozhodování o entitě a jejích vlastnostech,
f) množina atributů a jejich hodnot.

Atribut vyjadřuje takovou vlastnost entity, která je společná každému objektu z daného typu
entity. Příkladem takových atributů u pracovníka mohou být:
- jméno a příjmení,
- rodné číslo,
- trvalé bydliště,
- pracovní zařazení apod.
Každý typ entity má konečný počet atributů, jež mohou nabývat různých hodnot pro jednotlivé výskyty objektů. Při podrobné analýze vlastností entit je důležité určení klíčových atributů. Klíčové atributy jednoznačně identifikují výskyty objektů daného druhu entity. Identifikační (klíčový) atribut má mezi ostatními atributy zvláštní postavení, protože odlišuje od sebe jednotlivé výskyty objektů každého druhu entity.
Příklad entita klíčový atribut
katedra název katedry (resp. její číslo)
pedagog osobní číslo
předmět název předmětu

Prezentace konceptuálního datového modelu
Pro konkrétní projekční použití je třeba zvolit vhodný prostředek zobrazení datového modelu.
Forma prezentace datového modelu sestává ze dvou hlavních částí:
1. Grafické části, jež obsahuje
− zájmové vymezení entit,
− klíčové atributy,
− vztahy mezi entitami.
2. Popisné části, která obsahuje
− podrobné vymezení entit a asociací (zejména definičního oboru),
− vyčerpávající popis vlastností (atributů) entit a asociací včetně jejich hodnot.
Obě části řeší kompromis mezi požadavky úplnosti a přehlednosti.

Metodika tvorby konceptuálního datového modelu
Popisovaná metodika představuje prakticky použitelný návod na tvorbu komplexního datového modelu (KDM) i datové základny, ale není návodem pro následné převedení modelu do logických struktur (stromové, síťové, relační) ani fyzických souborů. Z praktických zkušeností vyplývají dva přístupy k tvorbě KDM:"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21687
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse