Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zelená školní zahrada - projekt

Zelená školní zahrada - projekt

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem

Charakteristika: Seminární práce seznamuje s cílem, realizací a významem projektu na malé sokolovské škole, který usiluje o zvýšení zájmu žáků a rodičů o její okolí. Nejprve jsou představeny záměry a cíle projektu a zachycen jeho průběh, jehož jádrem bylo vybudování zahrady v blízkosti školy. Následně jsou popsány akce, které se na zahradě uskutečnily, a v závěru autorka hodnotí naplnění cílů projektu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Projekt „Zelená zahrada“
3.
Průběh projektu
4.
Akce realizované na pozemku
5.
Hodnocení
6.
Obrazová příloha

Úryvek

"1. ÚVOD
Seminární práce čtenáře seznámí s projektem, který byl navržen, schválen a realizován na jedné malé sokolovské škole. Jeho hlavním cílem bylo zvýšit zájem žáků, a jejich prostřednictvím též jejich rodičů, o vzhled okolí školy. Ukázat jak se mohou na stavu svého životního prostředí podílet sami. Projekt měl zlepšit znalosti žáků v oblasti městské flóry a fauny, celkově zatraktivnit výuku environmentální výchovy a nabídnout rodičům možnost nahlédnout do způsobu práce školy, strávit s dětmi čas trochu jiným způsobem a vidět osobně jak přistupují ke svým povinnostem a práci v kolektivu.
Nakolik se podařilo cíle naplnit autor hodnotí v závěru, čtenář si však zajisté po přečtení všech faktů utvoří svůj vlastní názor. V oblasti začleňování průřezového tématu EVVO do programů základních škol je projekt zajímavou inspirací.

2. PROJEKT ZELENÁ ZAHRADA
Cílem projektu je zkvalitnění výuky v oblasti environmentálního vzdělávání v souladu se školními osnovami a postupným zaváděním školního vzdělávacího programu. Snahou je zkvalitnění celkového postoje žáků k životnímu prostředí, vedení žáků k pochopení složitosti vztahů člověka a životního prostředí, k poznání významu odpovědnosti za jednání každého jednotlivce. Dále předat dětem praktické informace, které mohou společně s učiteli a rodiči aplikovat aktivní formou do života. K tomuto účelu byla zřízena „učebna pod širým nebem“ na pozemku školy.
Projekt byl realizován za podpory městského úřadu Sokolov, odbor rozvoje města (viz příloha č. 1). Z finančních prostředků byl opraven plot a brána, postaven přístřešek pro práci za méně příznivého počasí, nakoupeny keře, osivo, hnojivo a další pomůcky a materiál pro práci na zahradě, dále výtvarný a kancelářský materiál pro prezentci projektu a výrobu informačních tabulek a letáků v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností.

3. PRŮBĚH PROJEKTU
V první fázi proběhla rekonstrukce plotu, výstavba pergoly s pracovními stoly a nakoupení potřebného materiálu. Žáci byli zapojeni pomocí tzv. Adopce rostlin, každá třída si vylosovala jeden z okrasných keřů rostoucích na zahradě a vybraných z druhů běžně ve městě rostoucích. O svůj keř se třída fyzicky stará a zároveň shromažďuje informace o jeho původu a nárocích na pěstování, stanoviště a živiny. Zjištěné informace má za úkol zpracovat do informačních letáků, které budou zalaminovány a umístěny u keře, případně na informační tabuli zhotovené v rámci pracovních činností v dílnách školy. Rodiče jsou v této fázi informováni o projektu prostřednictvím třídních učitelů, vývěsky u školy, webových stránek školy a stejně jako širší veřejnost též zveřejněním získání dotace a zahájení projektu v místním tisku."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z předmětu Ochrana přírody na Katedře přírodních věd Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Součástí práce jsou dvě fotografie o rozsahu 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23441
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse