Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zemědělství České republiky - maturitní otázka 11/15

Zemědělství České republiky - maturitní otázka 11/15


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká maturitní otázka zpracovává téma zemědělství České republiky. Formou odrážek seznamuje s obecnou charakteristikou zemědělství, kterou doplňuje o popis jednotlivých výrobních oblastí. Pozornost je věnována i typům zemědělské výroby, lesnictví a rybníkářství.
Předchozí maturitní otázku naleznete zde Geografie České republiky - maturitní otázka 10/15 a následující zde Kanada, Mexiko - maturitní otázka 12/15.

Obsah

1.
Obecná charakteristika zemědělství ČR
2.
Výrobní oblasti
2.1
Kukuřičná oblast
2.2
Řepařská oblast
2.3
Bramborářská oblast
2.4
Horská oblast
3.
Typy zemědělské výroby
3.1
Rostlinná výroba
3.2
Živočišná výroba
4.
Lesnictví
5.
Rybníkářství

Úryvek

"Zemědělství: - je nedílnou součástí hospodářství
- podíl na HDP se snížil (i na zaměstnanosti) od roku 80 okolo 5%
- půda tvoří 55% plochy státu (+,- 40 000 km)
- zemědělské půdy ubývá na úkor staveb, průmyslových, obchodních zón
- v horských oblastech se mění na lesní půdy
- 75% orná půda, 15% louky, pastviny, chmelnice, vinice
Zemědělské výrobní oblasti ovlivňuje nadmořská výška a klima
Kukuřičná oblast 200 m.n.m.
- Jižní Morava (úvaly)
- Pšenice, zelenina (okurky), vinná réva, meruňky
- Stájový chov (vepři)
Řepařská oblast do 350 m.n.m.
- Polabí, Hornomoravský úval, Moravská brána
- Pšenice, ječmen, cukrová řepa, chmel (Žatecko), jablka, třešně
- Stájový chov, mléčný (krávy, vepři)
Bramborářská oblast do 700 m.n.m.
- Obilniny – krmivo, brambory, řepka
- Chov krav (i pastevecký) na maso i mléko
Horská oblast nad 700 m.n.m.
- Zemědělsky náročné
- Pícniny, brambory, kdysi len
- Chov skotu, ovcí (pastevecký)
Typy zemědělské výroby:
Rostlinná výroba – vinná réva – J. Morava, Praha, J. Čechy
- chmel – Žatecko, Lounsko, Haná (Senice za Olomoucí)
- řepka – rozvoj, součást paliv – biopalivo"

Poznámka

Otázka je psaná formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d80b71759e3c.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zemedelstvi_CR_MO.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse