Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zemní spojení a ochrana před jeho účinky - maturitní otázka 39/48

Zemní spojení a ochrana před jeho účinky - maturitní otázka 39/48


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracovaná maturitní otázka z elektroenergetiky uvádí téma zemního spojení a ochrany před jeho účinky. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Zkraty - maturitní otázka 38/48, následující Venkovní vedení - maturitní otázka 40/48.

Obsah

1.
Zemní spojení
2.
Tlumivka

Úryvek

"14. Zemní spojení a ochrana před jeho účinky
Zemní spojení v sítích s izolovaným uzlem a v sítích s nepřímo izolovaným uzlem. Napěťové a proudové poměry při zemním spojení. Působení kompenzační tlumivky při zemním spojení v sítích s nepřímo izolovaným uzlem

Zemní spojení vzniká v elektrických sítích IT, kde střed není úmyslně spojen se zemí, nebo kompenzovaných sítích při poruše, jež je omezena na vodivé spojení mezi jedním fázovým vodičem a zemí.

Úsek sítě postižený zemním spojením, na rozdíl od zkratu, se za určitých podmínek (zvláště v kompenzované síti) nemusí okamžitě odpojit od napájecí sítě. V takovém případě přídavné proudy vzniklé zemním spojením neohrožují rozvodné zařízení, ani dodávku elektrické energie spotřebiteli. Maximální přípustná doba trvání zemního spojení se v praxi připouští asi po dvě hodiny. V této době je třeba zemní spojení v postiženém úseku najít a odstranit.
Zemní spojení však může být nebezpečné v případě, kdy ve spojení mezi fází a zemí vznikne elektrický oblouk, který poškodí zařízení a vyvolá nežádoucí přepětí v síti. Pokud v průběhu zemního spojení na jedné fázi dojde k zemnímu spojení jiné fáze, obecně na jiném místě, změní se původní zemní spojení ve dvojitý zemní zkrat. Pokud se další porucha vyskytne ve stejném místě, jedná se o dvoufázový zemní zkrat. S ohledem na tuto možnost není vhodné prodlužovat nadměrně chod kompenzované sítě s jednofázovým zemním spojením.
Při zemním spojení se poruší symetrie napětí vedení vůči zemi. Střed soustavy N dostane proti zemi napětí fázové, postižená fáze má v místě poruchy vůči zemi nulové napětí, zatímco ostatní dvě fáze mají vůči zemi sdružené napětí, což se projeví zvýšeným rušením slaboproudých vedení."

Poznámka

Maturitní otázka z elektroenergetiky.
Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x474fdeb16da0d.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Zemni_spojeni_tlumivka.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse