Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zemské desky

Zemské desky

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje oblasti historického vývoje hlavních úředních zápisů od 13. století až do 19. století. Jedná se o zemské desky, přičemž práce představuje tři hlavní období, jejichž zlomy představují zásadní změny v jejich vedení. Do zemských desek se zaznamenávaly potřebné údaje o výběru daní a privilegiích, která byla jednotlivým osobám nebo městům udělována. Práce se věnuje i popisu samotného úřadu zemských desek a úřednících, kteří jej spravovali.

Obsah

1.
Úvod
2.
Členění desek zemských
2.1
Období 13.století až 1541
2.2
Období 1541 až 1795
2.2.1.
Registra communitatis
2.2.2.
Kvaterny trhové
2.2.3.
Kvaterny památné
2.2.4.
Kvaterny zápisné
2.2.5.
Juxty
2.2.6.
Poznámky
2.3.
Období po roce 1795
2.3.1
Desky zemské větší
2.3.2
Desky zemské stavovské
2.3.3
Desky zemské menší
3.
Úřad desek zemských
3.1
Organizace Úřadu desek zemských
3.2
Úředníci desek zemských
3.3
Zápisy Úřadu desek zemských
4.
Závěr
5.
Použitá literatura a prameny

Úryvek

"2.2.1. Registra communitatis

Pro vkladatele, kteří neměli důkaz o své intabulaci do zemských desek před požárem, byl zřízen zvláštní druh desek a to registra communitatis neboli „kvaterny kde sami kladou“. Svým obsahem i formou nezapadaly do řady ostatních knih. Zahrnovaly různé druhy zápisů, nebyly obsahově vyhraněné. „Kde sami kladou“ znamená, že se vkládalo bez svědectví nebo písemného dokladu. Vkladatel se osobně dostavil před deskový úřad a přiznal, že měl před shořením desek intabulována určitá práva a že tuto intabulaci obnovuje. Jestliže nebyly vzneseny námitky v zemské lhůtě, tj. do tří let a osmnácti neděl, byl zápis přečten na zasedání zemského soudu a tím prohlášen za platný. Zápisy do těchto knih měly mít dočasný charakter, proto název registra a ne desky. Projevovalo se to už v úvodní formuli: „XY přiznal se před úředníky pražskými, že…“ nebo „XY oznámil před úředníky, že…“. Závěrečná formule potom zněla: „v tato registra vložiti a vepsati dal“. Zápis se po uplynutí zemské lhůty a po veřejném přečtení při zasedání soudu měl znovu vložit do desek zemských.
Největší počet zápisů v registrech communitatis byly vklady, kterými vkladatel přiznával vlastnictví určitého majetku ještě před shořením desek. byly to stručné zápisy, které obsahovaly jméno osoby a výčet majetku bez podrobností. Ustálené, stereotypní, opakující se formule vkladu zněly: „ XY oznámil, že dědictví své… zase sobě a dědicům svým podle nového o dskách nařízení ve dsky zemské vložiti a vepsati dal“. Pokud vkladatel znal datum původního vkladu před požárem, popřípadě citaci kvaternu a folia, bylo toto uvedeno.
Obnova vkladů nebyla časově omezena a některé nové vklady se proto objevovaly ještě na konci 18.století. Důvodem těchto pozdějších zápisů bylo zajištění majetku, který nebyl do té doby deskově stvrzen. Po roce 1630 se vyskytovaly vklady ve změněné formě. Nevyžadovalo se již osobní přiznání, ale intabulovalo se na základě předložených písemných smluv nebo výpisů dřívějších intabulací. Smlouva, která se měla intabulovat, se opsala „in extenso“, tj. v plné šíři, nebo alespoň její výpis s přesnou citací intabulace. Vklady se odvolávaly na Obnovené zřízení zemské.
Do register communitatis se také zapisovaly rejstříky, velmi zkrácené záznamy o vkladech, které hned při intabulaci pořídil registrátor. Citovaly původní intabulaci, jméno původce a charakter právní podstaty vkladu (prodal, pohnal, věnoval).
Pro vklady „vydrželé“, tj. ty, proti kterým nebyla v zemské lhůtě vznesena námitka, byl založen kvatern communitatis osobního přiznání k dědictví. Majitelé se po vydrženém právu cítili právně zajištěni i bez tohoto přiznání k dědictví. Přiznávali většinou až další dědici nebo noví majitelé, kteří chtěli mít majetek zajištěn.
Ve formulích se užívalo ustálených zkratek, vynechávaly se hlásky nebo koncovky, zkracovala se slova i celé fráze. Obnovování vkladů bylo bezplatné, jen písař dostával 6 grošů za vklad."

Poznámka

Velmi obsáhlá a podrobná práce, která má však mezery v poznámkovém aparátu a seznam použité literatury je formálně špatně sepsaný. Práce neobsahuje titulní stranu ani obsah.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7413
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse