Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Žena z pohledu sociologie

Žena z pohledu sociologie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Semestrální práce poskytující sociologický pohled na ženu a její roli ve společnosti ve svém úvodu shrnuje teze, jejichž prostřednictvím chce danou problematiku vnímat. Jádro práce poté představuje a rozebírá několik textů týkajících se vztahu ženy a muže a společenského postavení ženy v minulosti i v dnešní době. Patří mezi ně například Druhé pohlaví S. Beauvoire nebo Krize rodiny E. Sullerot.

Obsah

1.
Úvod
2.
Odcizení ženy: Simone Beauvoirová
3.
Ženská otázka v 19. století u nás
4.
Ženská otázka po 2. světové válce: E. Sullerot
5.
Rodová dualita: I. Možný
6.
Závěr

Úryvek

"1. kapitola
V dnešní době často slýcháme hovořit o nejrozmanitějších krizích a odcizeních. Hovoří se o odcizení člověka sobě samému konzumní orientací života a nereflektovaným stupňováním osobní spotřeby, o odcizení lidské práce, o odcizení člověka přírodě, jenž směřuje velmi spolehlivě k lidskému sebezničení. Francouzská reprezentantka filosofie existence, osobnost na poli feministického bádání, Simone Beauvoirová ve své práci Druhé pohlaví vysvětluje z historických a existenciálních pozic další z aspektů lidského odcizení - a to odcizení ženy jako svobodné bytosti mužským živlem. Snaží se odhalit "velký historický omyl", od pradávna podřízené postavení ženy ve vztahu k muži, "jak v reálném životě od prvopočátků, tak i ve zdánlivém zbožňování ženy v mýtech, které okolo ní upředl a jí vnutil muž svou obrazností, svou převahou, svou mocí"2). (pozn.č.1.)
-------------------------------------------------------------
pozn.č.1.
Samozřejmě, že výraz "od pradávna, od prvopočátků podřízené postavení ženy" vzbuzuje námitku. Z feministického bádání (které, jak se zdá, přispívá k celostnímu zkoumání kulturního vývoje a tak mnohé chybějící či opomíjené údaje nacházíme právě v jeho zdrojích) víme, že před patriarchálními civilizacemi a společnostmi existovali společnosti matriarchální či spíše společnosti partnerské, gylanické. (Slovo matriarchát totiž neodpovídá etymologicky tomu stavu, o kterém má vypovídat. Vytváří jaksi představu, že před patriarchátem, vládou mužů, existovalo něco podobného, také vláda, pouze s tím rozdílem, že se jednalo o vládu žen. To je ovšem představa zkreslující a zatemňující pochopení problému, o nějž běží.) V českém překladu k tomu najdeme vynikající záležitost v podobě práce Riane Eislerové Číše a meč, kterou nezbývá nežli doporučit ke čtení.
-------------------------------------------------------------
Simone Beauvoirová používá pro pochopení jevu odcizení ženy ve vztahu k muži model Hegelovy analýzy pána a raba... "Muž reprezentuje v historii aktivní, svobodný živel lidství, jehož počátkem je překonání pouhého života odvahou k smrti v boji. Reprezentuje tedy plně i to, co znamená být člověkem, protože riskovat život se ukazuje v počátcích lidství důležitější, než život dávat..."3) Tato okolnost ukazuje na fakt, že žena je vůči muži chápána jako podřízená. Existuje zde vědomí - přirozeného, od nepaměti, tedy jedině správného, jednou už daného - podřízeného postavení ženy. V tomto smyslu je žena vnímána jako druhá.
Nad pojmem druhého se autorka zamýšlí obecněji a to jako nad kategorií základní pro lidské myšlení. "Kategorie druhého", píše Beauvoirová, "je tak původní jako vědomí samo."4) Poukazuje na dvojici jako na základní jednotku, kde obě poloviny jsou k sobě připoutány. Dvojice je prostě syntetický pojem. V tomto smyslu dále objasňuje podstatnou charakteristiku ženy jako druhého v celku, jehož oba díly jsou jeden druhému nezbytné, komplementární. Dělení a rozdělení společnosti podle pohlaví pak tedy není možné. Autorka to vyjadřuje větou: "Pohlavní odlišnost je skutečně pouze biologický fakt, nikoliv nějaký moment lidských dějin."5)
Oproti tomu Beauvoirová upozorňuje na již zmíněné postavení ženy jako druhého ve smyslu podřízeného a odhaluje u tohoto pojetí druhého jeho relativitu. Příklad rodáka a cizince je pro autorku událostí, kdy jedinci i skupiny jsou nuceni uznat reciprocitu, "vzájemnou výměnnost" svých vztahů. Cestuje-li totiž rodák (první), pozoruje, že na něj tamější rodáci pohlížejí jako na cizího (druhého). Z nadřízeného, domácího, prvního se stává podřízený, cizinec, druhý a naopak. Ví se tedy o relativitě, reciprocitě stavu "být nadřízený" či "být podřízený", což odkazuje právě k vzájemné výměnnosti těchto stavů .Jak je tedy potom možné, táže se Beauvoirová, že tato reciprocita nebyla uznána mezi pohlavími, "že jeden z termínů se zde utvrdil jako jediný podstatný, popíraje každou relativnost vzhledem ke svému opaku, který definuje jako ten čistě druhý?".6) Tato situace zůstala i přes některé změny (vesměs povrchní) od řeckého starověku až po naše dny stejná. Zvláštní postavení ženy je určeno tím, že žena jako lidská bytost je autonomní svobodou, "ale objevuje sama sebe a provádí svou volbu ve světě, v němž jí muži vnucují, aby se považovala za druhou (podřízenou), a chtějí z ní udělat objekt, ponechat ji v imanenci, protože její transcendence bude vždy překročena jiným podstatným a svrchovaným vědomím".7) Transcendence ženy bude překročena vědomím muže, jenž má v již zmíněném hegelovském významu takovou pozici v přírodě, z níž transcenduje v protikladu k ženě, která koná. (Jejíž práce je příliš jednoduchá, vyžaduje trpělivost a pasivitu, a neposkytuje podle autorky stejné možnosti přístupu k uchopení světa. Nestejné možnosti plynou z výhodnějšího postavení muže. V kuchyni "žena musí poslouchat oheň a vodu, počkat až se cukr rozpustí, těsto vykyne, až prádlo uschne, až ovoce uzraje".8)) I hospodářsky představují ženy a muži téměř dvě kasty. Přes zdánlivě stejné možnosti mají muži vždy výhodnější postavení, vyšší mzdy a vyšší naději na úspěch "než jejich nedávné konkurentky. Vedle konkrétní pravomoci mají muži prestiž, jejíž tradici nadále celá výchova dítěte udržuje. Přítomnost zahrnuje minulost, v minulosti dělali dějiny muži."9) Těmito a výše uvedenými myšlenkami se Simone Beauvoire snaží proniknout prostřednictvím podrobného popisu a širokého pohledu jak z biologicko-lékařského, tak ze sociologického, historického či právně-dějinného hlediska, k podstatě otázek typu: proč se žena nedožaduje být subjektem vůči muži a vnímá Ho jako Absolutno a sebe jako druhého, jaké mechanismy ji udržují v pozici druhého jakožto podřízeného, závislého a tím i vykořisťovaného."

Poznámka

V práci chybí přehled literatury, na niž se v textu odkazuje.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25577
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse