Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Ženy ve spektru civilizací - výtah ze sborníku

Ženy ve spektru civilizací - výtah ze sborníku

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je seznámit s referáty sborníku Ženy ve spektru civilizací s podtitulem K proměnám postavení žen ve vývoji lidské společnosti. Práce nejdříve představuje autory jednotlivých příspěvků. Poté se již soustřeďuje na 6 příspěvků. Autorem prvních dvou příspěvků je Jaroslav Krejčí, který se zabývá postavením žen ve vývoji lidské společnosti a také řeší problém globalizace a zachování kulturních specifik každého národa. Následuje referát Zdeňka Pavlíka, jenž seznamuje s emancipací žen a významem rolí žen a mužů v rozvoji jednotlivce i společnosti. Na minulosti období tzv. První republiky ukazuje Marie L. Neudorflová také postavení žen ve společnosti. Významným osobnostem 19. a 20. století je věnován příspěvek Jany Malínské. Poslední referát Marie Bahenské se soustřeďuje na ženy, možnost jejich vzdělávání a následné zaměstnání v druhé polovině 20. století.

Obsah

1.
Autoři jednotlivých příspěvků
2.
Krejčí, Jaroslav: Klíčový problém ve vývojové perspektivě
2.1
Dělba práce mezi ženami a muži
2.2
Žena v bájesloví
2.3
Diskriminace žen
2.4
Pohřešování žen
3.
Krejčí, Jaroslav: Žena mezi tradicí a trhem
3.1
Globalizace versus zachování kulturních tradic
3.2
Prosazování lidských práv
4.
Pavlík, Zdeněk: Role ženy v populačním vývoji
4.1
Emancipace žen
4.2
Významná úloha ženy před 200 tisíci lety
4.3
Postavení ženy v době římské
4.4
Žena v osvícenství a renesanci
4.5
Postavení ženy a demokratická revoluce
5.
Neudorflová, Marie. L.: Několik poznámek k ženské otázce
5.1
Názory Tomáše Garrigue Masaryka
5.2
Rozdílnost postavení ženy v období tzv. První republiky a dnes
5.3
Jak si uchovat rovnoprávné postavení s muži
6.
Malínská, Jana: Česká žena 1860 - 1914
6.1
Karolína Světlá
6.2
Eliška Krásnohorská
6.3
Vznik dívčích škol
7.
Bahenská, Marie: Povolání žena
7.1
Vzdělávání žen v druhé polovině 20. století
7.2
Přístup ke vzdělaným ženám
7.3
Výše platů žen
8.
Závěr

Úryvek

"Role ženy v populačním vývoji

Zdeněk Pavlík

Úvodem pojednává o významu rolí žen a mužů v rozvoji jednotlivce i společnosti, které jsou v čase , kulturách a u různých civilizací proměnlivé. Jedná se o rozvoj např. přírodní krajiny, systému osídlení, jazyka atd. Nad tento rozvoj je vytyčováno téma emancipace žen.
Další zmínka je o rozvoji živočišné říše s objevením africké Evy před 200 tis. lety jako společného předka lidstva. Tímto objevem bylo zjištěno, že úloha ženy byla již v počátku lidstva velmi významná. Porovnána je zde doba kamenná s dnešními kmeny a domorodci např. v Austrálii, Africe. Žádné z těchto kmenů a domorodců dle autora nežijí v úplné izolaci, a proto je nemůžeme použít jako představu života lidí před stovkami tisíc let.
V těchto dobách měli jedinci své tlupy, ve kterých byla pevná hierarchie, založená na dělbě práce k zajištění přežití celku. Dělba práce je určena dle fyzických a duševních schopností jedinců. V této době bylo postavení žen ve společnosti rovnocenné.
Dlouhým hominizačním procesem se měnily vzájemné vztahy mezi ženami a muži. Společenským rozvojem dochází ke vzniku ideologických koncepcí (naboženství). V historii byly dvě fáze, které procházely dlouhým vývojem. První měla cíl opatření potravy a druhá zakládání měst a vytváření společenské organizace.
Proč v této době začalo docházet ke značné preferenci mužů se můžeme pouze domnívat. Autor zde popisuje některé možné důvody, jako např. vojenské využití nebo zabezpečení území. S rozvojem řemesel a manufaktury před průmyslovou revolucí dochází k úpadku zemědělství, a to zejména v zemích antického Řecka, kde obyvatelstvo dosáhlo určitého stupně intelektuálního rozvoje. V těchto oblastech jsou základy europidní civilizace. Je zde zmínka o Antické společnosti, kde je na nejnižším slupni společenského žebříčku otrok – bez práv. Zajímavý je Aristotelům názor na otroky: „jedni jsou v otroctví narozeni, jsou to lidé, kteří již od přirozenosti jsou uzpůsobeni k otroctví, neboť nemají vlastního rozumu, druzí byli do otroctví prodáni a musí otročit“.(str. 32) Postavení žen se v této době přirovnávalo k otrokům.
Během druhého tisíciletí zůstává postavení žen ve společnosti v podstatě stejné. Dochází k upevňování ideologické koncepce na andragogickém základě, k revolučním změnám a migraci do měst. V době osvícenství a renesance, kde hrálo roli zavedení povinné školní docházky, se ženy emancipují. Následuje demokratická revoluce, kde se výrazně zvýšil počet obyvatel v Evropě. V tomto období dochází ke snížení porodnosti, a tím ke zlepšení postavení žen ve společnosti.
Závěrem autor uvádí, že společenské postavení žen v populačním vývoji vyspělých zemí je díky plánovanému rodičovství srovnatelné, ale v některých stránkách se projevuje rozdílně.

Několik poznámek k širším souvislostem tzv. ženské otázky

Marie L. Neudorflová

Úvodem souhlasí s názory profesora Krejčího na dříve řečené a dále je rozvádí o další odborné vědecké výsledky o kořenech civilizací. Upřesňuje některé názory na postavení žen a mužů ve společnosti a upozorňuje na to, že je komplikované přesně definovat skutečnou rovnost pohlaví. Částí textu nás informuje o názorech T. G. Masaryka, který byl zastáncem ženských práv a angažoval se v přednáškách, kde seznamoval ženy s negativním přístupem církve právě k nim. Jako nejkrutější uvádí pálení čarodějnic, které bylo prováděno od 12.– 18. století. Od doby osvícenství začalo docházet k demokratičtějším postojům. Ženy bojují za snadný přístup k dobrému vzdělání, a to proto, aby lépe pochopily život, společnost a sociální problémy. Jejich účast je nezastupitelná v intelektuálním a občanském působení.
Autorka dále zdůrazňuje rozdílnosti vlád, jejich postoje a přístupy ke společnosti. Uvádí zde např. ekonomický liberalismus, který „vnímá politiku především jako sféru, která vytváří prostor pro volné podnikání“….(str. 41)
V obsahu je shrnut názor na globalizaci, kterou ve své tezi využil i profesor Krejčí. Ze strany autorky je chápana jako potenciál pro budoucí konflikty: „principy globalizace snižují úroveň společnosti, zcizují bohatství, které bylo vytvářeno generacemi lidí ve prospěch většiny lidí, úrovně národů a budoucích generací.“(str. 42) V návaznosti na tento a ostatní názory navrhuje opatření, která by měla vyplývat z poznání historie."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20425
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse