Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zhodnocení navrhovaných cílů a navrhovaných opatření v oblasti geneticky modifikovaných organismů

Zhodnocení navrhovaných cílů a navrhovaných opatření v oblasti geneticky modifikovaných organismů

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá opatřeními, které se týkají rizik spojených s geneticky modifikovanými organismy (GMO) a s povodněmi. Po vysvětlení obecných pojmů popisuje práce současný stav pěstování GM plodin v České republice a představuje i argumenty odpůrců těchto potravin a živočichů. Další kapitola je zaměřena legislativu platnou pro GMO. Nejdříve hodnotí mezinárodní právní kontext a poté seznamuje s legislativou na národní úrovni. Následuje část práce, jež je zaměřena na příčiny vzniku povodní. Objasňuje opatření, která byla v minulosti navržena, a uvádí jednotlivé body nově schválené koncepce s novými opatřeními. Práce v závěru předkládá i varianty řešení v rámci analýzy provedené autorem.

Obsah

1.
Geneticky modifikované rostliny a živočichové
1.1.
Situace v České republice
1.2.
Argumenty odpůrců
1.3.
Geneticky modifikovaní živočichové
2.
Zhodnocení navrhovaných cílů a navrhovaných opatření v oblasti GMO
2.1.
Mezinárodní úmluvy
2.2.
Národní legislativa a legislativa EU
3.
Návrh nástrojů v oblasti GMO
4.
Povodně
5.
Zhodnocení navrhovaných cílů a navrhovaných opatření v oblasti povodní
5.1.
Cíle a nástroje v oblasti přírodních nebezpečí
5.1.1.
Mapování a kategorizace oblasti ohrožených přírodním nebezpečím
5.1.2.
Monitoring vybraných ohrožených oblastí
5.1.3.
Návrh legislativních opatření pro regulaci činnosti v ohrožených oblastech
6.
Návrh nástrojů v oblasti povodní
6.1.
Změna přístupu v oblasti poskytování státních podpor
6.2.
Regulace výstavby v záplavových oblastech
6.3.
Vyšší finanční spoluúčast obyvatel ohrožených povodněmi na prevenci před povodněmi
6.4.
Důraz na pojištění nemovitosti
6.5.
Státní výkupy pozemků v záplavových oblastech - vyvlastnění
7.
Analýza RIA
7.1.
Malá RIA - důvod předložení
7.1.1.
Identifikace problému
7.1.2.
Cíle zamýšlené úpravy
7.1.3.
Rizika spojená s nečinností
7.2.
Návrh variant řešení
7.3.
Vyhodnocení nákladů a přínosů

Úryvek

"3. Vyhodnocení nákladů a přínosů

Nulová varianta
a) Náklady

Při nulové variantě budou nastávat náklady pro ekonomiku v podobě finanční, tak i ztrátě v podobě ztrát na životech:
Tab. 3 – Ekonomické škody a počet úmrtí v důsledku významných povodní v ČR (1995-2009)

Rok 1995 1996 1997 1998 2000 2002 2006 2009 Celkem
Škody (mld. Kč) 0,5 2,2 62,7 1,8 3,8 73,1 6 8,5 158,6
Úmrtí 60 10 2 17 9 15 113
Průměr Medián
Škody (mld. Kč) 19,825 4,9
Úmrtí 19 13

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Náklady úmrtí nelze vyčíslit v jednotkách korun tak, aby bylo možné získat jednotné cifry, ale ztráta života je nevyšší dosažitelný možný náklad. Stále je mnohem více odvětví, kde v průměru tragicky zahyne více lidí. Nebudeme tedy uvažovat úmrtí za přímý náklad, jen pouze za silnou váhu nákladů.

b) Přínosy

Přínosy varianty nedělat nic a nechat trh, aby reagoval sám na vysoké riziko škod z povodní, jsou v možné úspoře administrativních nákladů, které by byly spojeny se vznikem fondu „pojištění“ proti povodním. Je těžké předem stanovit administrativní náklady. Pokud budeme uvažovat, že „Povodňový fond“ by byl podobného rozsahu jako Státní zemědělský intervenční fond, tak přínosy z ušetření administrativních nákladů se budou pohybovat kolem 1mld. Kč . Vzniklý fond nebude mít tak velký rozsah práce jako SZIF, proto přínosy uspořených nákladů budou ještě menší než 1 mld. Kč. Přínosy varianty nic nedělání se prakticky budou rovnat nákladům navrhovaného nástroje.

Varianta č. 1
a) Náklady

Jak bylo níže řečeno, náklady navrženého nástroje odpovídají přínosům varianty nulového řešení. Tedy administrativní náklady. Další náklady budou spojené s legislativním procesem implementace nástroje. Ovšem značný podíl těchto nákladů tvoří fixní náklady, proto se celkové náklady příliš nezmění oproti variantě 0. Dále bude třeba přičíst náklady spojené se zaškolením nových zaměstnanců fondu a náklady na institucionální vznik „povodňového fondu.“

b) Přínosy

Přínosy navrhovaného nástroje vyplývají hlavně ze zadaných cílů. Prvním přínosem je značná úspora škod vykázaných ministerstvem práce a sociálních věcí, protože obyvatelé, které nepotká sociální událost podmiňující nárok na sociální pomoc, nebudou čerpat zdroje sociální pomoci. Například v roce 2009 bylo ministerstvem práce a sociálních věcí vyčíslena povodňová škoda 367 722 tisíc Kč. Poslední z cílů vede k zamezení negativního vlivu na vývoj HDP jako měrnou jednotku ekonomiky.

4. Návrh řešení

Zhodnocení variant

Vyčíslit dopady jednotlivých variant není možné. V případě nulové varianty by však zůstal zachován současný stav, kdy každoročně dochází k vysokým škodám na majetku způsobených povodněmi. Jelikož lidé nenesou veškeré riziko spojené s povodněmi, tak na ohrožených pozemcích dále staví a dochází k dalším a dalším škodám. Řešením této situace by bylo pouze to, že by stát lidem poškozeným povodněmi v záplavových oblastech nijak nepřispíval. To je však politicky těžko průchodné.

Varianta č. 1 se proto snaží jinou cestou o přesun veškerého rizika na majitele nemovitostí. Ti by platili speciální povodňovou daň. Takto vybrané peníze by pak sloužily výhradně na pomoc lidem postižených povodní. Daň by dále lidi motivovala k tomu, aby se ze záplavového území přestěhovali. Proto by stát po určitou dobu od zavedení nového zákona pozemky od lidí vykupoval. Nevýhodou této varianty jsou její náklady oproti nulové variantě. Ty by však měly být vykompenzovány nižšími škodami a tudíž i nižšími výdaji státu. Z výše uvedených důvodů tedy tuto variantu doporučujeme k dalšímu řešení.

Implementace a vynucování

Orgánem odpovědným za implementaci bude Ministerstvo životního prostředí. Jelikož prodej pozemků státu bude zcela dobrovolný, tak se vynucování bude týkat pouze placení speciální „povodňové daně“ a bude vyplívat z nového zákona. Inspirací může být Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Výběr této nové daně by kvůli nižší administrativní zátěži mohl být dokonce s daní z nemovitosti spojen."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, mapy, grafy a obrázky. Čistý text je cca 22 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24034
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse