Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Židé přeživší holocaust

Židé přeživší holocaust

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na židy, kteří přežili holocaust. Také popisuje sociální práci s vybranými skupinami klientů.

Obsah

1.
K pojmu holocaust
2.
K pojmu přeživší holocaust
3.
Specifika seniorů přeživších holocaust
4.
Specifický požadavek na sociálního pracovníka
5.
Federace Židovských obcí v České republice
6.
Oficiálně registrované služby Židovské obce v Praze
7.
Rezidenční služby – Domov sociální péče Hagibor
8.
Terénní služby – Komplexní domácí péče EZRA
9.
Sociální středisko Židovské obce Praha
10.
Závěr
11.
Zdroje

Úryvek

"Seniorští uživatelé sociálních služeb jsou ve společnosti specifickou skupinou zejména z následujících důvodů:
1. specifikum společné věkové skupině seniorů – senioři jsou ohroženi zvýšeným rizikem sociálního vyloučení a rizikem ageismu
2. specifikum zvláštní – židovští senioři jsou ohroženi jednak rizikem neodborného a necitlivého přístupu a jednak rizikem antisemitismu
Riziko neodborného a necitlivého přístupu:
Většina klientů trpí psychickými a sociálními problémy v důsledku traumatického zážitku světové války a holocaustu, sociálního vyloučení, diskriminace, rasismu, označení jakožto podřadné lidské skupiny, vystěhování a odcizení osobního majetku, roztržení rodin, věznění, ponižování, otročení, potlačení přirozeného vývoje a potřeb člověka, kdy byli přímými či nepřímými svědky dehonestace, trýznění či vraždění svých blízkých i genocidy národa a v důsledku toho tito senioři dnes trpí tzv. postraumatickým stresovým syndromem a flashbacky. Součástí této poruchy je například zvýšená přecitlivělost a stálá úzkost, špatné soustředění. Je změněno chování, reakce, nálady, projevují se potíže prožívat radost, uspokojení nebo citový vztah k druhým. Rovněž pocit osamocení, až izolace, nedostatek zájmu o budoucnost nebo o to, co člověka zajímalo dříve.
Riziko antisemitismu:
Antisemitismus je nežádoucí společenský jev založený na teorii nerovnosti lidí, kdy židé jsou považováni za horší a méněcennou skupinu obyvatelstva. Poskytované sociální služby zohledňují potřeby obětí holocaustu a osobní cíle vycházejí z židovských tradic a kořenů. Cílovou skupinou jsou přeživší holocaustu, se zkušeností minority židovského obyvatelstva, mající specifické společenské, kulturní, náboženské i stravovací tradice a historické souvislosti. S majoritní skupinou existuje množství negativních zkušeností, které často způsobují psychická traumata. Židé měli ve své historii – a mnozí dodnes mají – své návyky a tradice, slavení svátků a dodržování náboženských zvyků, které jsou neslučitelné se zvyklostmi a tradicemi majority, ale přesto jsou pro společnost přínosné a obohacující. Proto nejen výsměch a antisemitské útoky vůči nim, ale i samotná jejich neznalost nebo ignorace mohou vyvolávat negativní emoce, neblahé asociace a pocity ohrožení. (Siegelová)

SPECIFICKÝ POŽADAVEK NA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
„Základem sociální práce se starými lidmi je práce se vztahem a důvěrou, výtvorem pocitu bezpečí a jistoty, které patří k nezákladnějším potřebám starých lidí. Sociální pracovník bývá v mnoha případech jediným prostředníkem kontaktu seniora s vnějším světem, skrz něhož může vyjádřit svoji vůli, s jeho podporou se může rozhodovat a udržet si kontrolu nad svým životem.“ (Janečková, In Matoušek, 2005, s. 164)
Sociální pracovník je vzděláván v problematice předcházení rasismu a antisemitismu a ve specifické problematice židovského pojímání světa, židovské historie, tradic, kultury a náboženského systému."

Poznámka

SLU Opava

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28968
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse