Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Židovská menšina v ČR

Židovská menšina v ČR

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., Terezín

Charakteristika: Tato seminární práce se zaměřuje na hlavní znaky a aktivity židovské menšiny v současné České republice a historii Židů v poválečném Československu. Klade si za cíl zohlednit jak jejich tradiční neměnné zvyky, tak se zaměřit na zvyky lokálních židovských skupin. Velkou částí se zaměřuje na dodržování stravovacích zvyků v judaismu v ČR a na možnosti využití zábavy ve volném čase.

Obsah

1.
Úvod……………………………………………………2 2. Charakteristika a původ Ţidů……………………….3 3. Poválečná historie ţidovské menšiny v ČSSR……...4 4. Významné ţidovské svátky…………………………...5 5. Strava a judaismus……………………………………7 6. Náboţenské zvyky…………………………………….8 7. Kulturní akce a instituce v ČR……………………….9 8. Vztahy ţidů s jinými skupinami…………………….10 9. Závěr…………………………………………………11 10. Pouţitá literatura a zdroje…………………………12

Úryvek

"Ze 118 tisíc Ţidů po válce obývalo Československo pouze asi 18 tisíc. 78 tisíc Ţidů bylo zavraţděno, více neţ 20 tisíc se vystěhovalo do Palestiny a více neţ 3 tisíce do jiných zemí. Po roce 1941 se dbalo na to, aby více neţ kdy jindy byla respektována náboţenská, občanská a společenská práva Ţidů. Mnoho Ţidů brala poválečný rozvoj Sovětským svazem s nadšením, neboť právě Rudá armáda osvobodila jejich národ z koncentračních táborů. Západní státy vnímali pouze jako slabé hráče neschopné zabránit 2. světové válce. V 50. letech se Ţidé museli vyrovnávat s novými problémy – antisemitismus byl sice oficiálně odsouzen, ale začal y jej nahrazovat jiné termíny. Ţidé byli oficiálně souzeni za kosmopolitismus a sionismus, vše bylo přenášeno státním rozhlasem a jednalo se o masivní antisemitskou kampaň. V učebnicích dějepisu se vůbec nesmělo objevit slovo Ţid, ministr potravinářského průmysl zakázal rituální košer poráţku (Novotná, 2013). 60.léta se nesla ve znamení destalinizace, přehodnocování politických procesů 50.let, veřejného odsouzení antisemitismu a rehabilitace obětí těchto procesů. Státní orgány se místo zákazů snaţily ţidovské činnosti spíše usměrňovat. Ţidovské obce se staly legitimní součástí veřejného ţivota – vzkvétala literatura i filmová tvorba. V politické činnosti se soustředilo na ţidovskou mládeţ – byly podporovány výměnné pobyty, letní tábory či pracovní pobyty v izraelských kibucech. Největším tématem 60. let byla oslava výročí tisíce let usídlení Ţidů v Čechách a sedmi set let Staronové synagogy (Novotná, 2013). Období normalizace se pro Ţidy stalo dobou neustálé kontroly ze strany státních orgánů. Stigmatizovat tuto menšinu se staral tajný program Ministerstva vnitra s názvem Pavouk zahájený v roce 1972, jehoţ cílem bylo vytvořit kartotéku všech Ţidů v ČR. V období komunismu bylo v Československu zničeno na 85 synagog, coţ je více, neţ bylo v republice zničeno za druhé světové války (Novotná, 2013)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30241
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse