Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Židovská otázka v dějinách - maturitní otázka

Židovská otázka v dějinách - maturitní otázka


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá osudy Židů v průběhu dějin od starověku až po současnost. Velmi stručně definuje judaismus. Heslovitě seznamuje se situací Židů ve starověku, středověku, i v době panování Habsburků na našem území. Informuje o vzniku sionismu a holocaustu. Uvádí nejen jeho příčiny a důsledky, ale věnuje se také koncentračním táborům, včetně kulturního života v Terezíně. Závěrem nastiňuje poválečný život Židů v Československu, i vznik Izraele a arabsko-izraelský konflikt.

Obsah

1.
Židovské náboženství
2.
Židé ve starověku
2.1.
Palestina
2.1.1.
Státní zřízení
3.
Středověk
4.
Konec 18.století - Židé v Habsburské monarchii
4.1.
Systemální patent
5.
Vznik sionismu
5.1.
Theodor Herzl (spis Der Judenstaat)
5.2.
Balfourova deklarace
6.
Holocaust
6.1.
Počátek holocaustu
6.1.1.
Genocida
6.1.2.
Norimberské zákony
6.1.3.
Křišťálová noc
6.1.4.
Nacionalismus
6.1.5.
Arizace
6.1.6.
Legislativní základ
6.1.7.
Systematická diskriminace
6.1.8.
Transporty do vyhlazovacích táborů (ze 70 000 dospělých přežilo 10 000, z 13 000 dětí 6.1.9. Druhy koncentračních táborů
6.1.10.
Terezín
6.1.10.1.
Kultura v Terezín
6.1.11.
Malá pevnost- věznice pražského gestapa
7.
Židovské obyvatelstvo po holocaustu v ČSR
8.
Vznik Izraele a arabsko-izraelský konflikt
8.1.
1.válka o Palestinu
8.2.
Nový vojenský střet
8.3.
Říjen 1973- další válka
8.4.
Palestinští uprchlíci - formování partyzánských organizací

Úryvek

"Židovské náboženství

-ve 2.pol. 2.tis.př.n.l. vznikl u izraeliských kmenů monoteismus
- podle Bible- Mojžíšovi se zjevil Bůh, přikázal mu vyvést Izraelity z Egypta do Kanaánu, na hoře Sinaji mu vyjevil Desatero přikázání (přibl. 13.st.př.n.l.)
-1 Bůh, nesmí se zobrazovat, jeho vztah k člověku se neuplatňuje v rovině materiální- např. oběti-, ale morální, dává lidu pokyny), Židé jsou vyvolený národ

-důležitý zdroj o Židech ve starověku - Starý zákon –zákl. a posvátná kniha judaistického náboženství- ozn. Mikrá (čtení)
-úvod- Tóra, dále Proroci a Spisy- soubor historických, právnických a náboženských textů, pův. hebrejsky + aramejsky (části Daniel a Ezra)- vznik 12.-2.st.př.n.l.
-Bůh=Jahve- z úcty nebylo čteno (nahrazeno slovem Pán)
-není historicky spolehlivý

Židé ve starověku
Palestina
- oblast na březích Středozemního moře (mezi Egyptem a Foinikií)
- název pochází až od Římanů- podle mořského národu, který se v této oblasti usídlil (Pelištejnců) –dřívě název Kanaán

-pův. pod nadvládou Egypta, od 13.st. hebrejsko-izraelské kmeny - vytvořily kmenový svaz
- 12 kmenů, v čele stáli soudcové (funkce vojenských náčelníků a kněží) - doba soudců
-v bojích proti Pelištejncům vynikal Saul, který se r. 1020 př.n.l. stal 1. hebrejským králem - doba královská

-následuje král David–zakladatel dynastie

-jeho syn Šalamoun-proslul svou moudrostí, vynikající politik- dobré vztahy s Egyptem a Foiničany- od nich architekti na stavbu jeruzalémského (Šalamounova) chrámu, zemi rozdělil na správní oblasti (kontrolovány král. úředníky)"

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné chyby a překlepy.
Práce je psána v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b960f938e64.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Zidovska_otazka_dejinach.doc (70 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse