Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Živnostenský zákon - výpis

Živnostenský zákon - výpis

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o obsáhlý výpis živnostenského zákona. V úvodu je vymezeno, co je živnost, co živností není. Práce vyjmenovává subjekty oprávněné provozovat živnost. Jsou rozebrány podmínky provozování živnosti spolu s překážkami jejího provozování. Dále je uvedeno rozdělené živností, jak postupovat při zániku živnostenského oprávnění. V závěru jsou charakterizovány dokumenty potřebné k provozování živnosti.
1. Živnost - vymezení pojmu
2. Co živnost není
2.1. u fyzických osob
2.2. u právnických osob
3. Subjekty oprávněné provozovat živnost
4. Podmínky provozování živnosti
4.1. FO
4.2. PO
4.3. Provozování živnosti průmyslovým způsobem
4.4. Překážky provozování živnosti
5. Rozdělení živností
6.Živnostenské oprávnění a průkaz živnostenského oprávnění
7.Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
7.1. Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele
8. Ohlašovací živnosti
8.1. Řemeslné
8.2. Volné
8.3. Koncesované
9.Živnostenský list
10. Koncesní listina
11. Zánik živnostenského oprávnění
12. Živnostenský rejstřík
13. Živnostenská kontrola
14. Neoprávněné podnikání

Úryvek

"4) Podmínky provozování živnosti
FO:
a) dosažení věku 18 let,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost,
d) předložení dokladu o tom, že FO nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví příslušný FÚ.
PO:
- všeobecné podmínky musí splňovat odpovědný zástupce.
Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen:
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody trvání alespoň 1 roku,
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s Pt podnikání
c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s Pt podnikání.
Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.
Zvláštní podmínky provozování živnosti – odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. Podnikatel vede o osobách splňující požadavky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazující tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami.

5) Provozování živnosti průmyslovým způsobem
a) zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích, které samy o sobě naplňují znaky živnosti,
b) využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů
O provozování živnosti průmyslovým způsobem rozhodne na návrh podnikatele a po předložení dokladů prokazujících skutečnosti ŽÚ.
Oprávnění k provozování živnosti průmyslovým způsobem zahrnuje oprávnění k provozování všech činností, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou pouze dílčím prvkem technologického procesu.
Vyžaduje-li některá z činností koncesi, může ji podnikatel provozovat jen v případě, že mu byla na tuto činnost koncese udělena."

Poznámka

Práce je již v některých bodech neplatná, neboť od 1. července 2008 platí novelizace. Nové znění i s úpravami naleznete zde: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14346
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse