Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Živočišná výroba

Živočišná výroba


Kategorie: Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Práce vysvětluje význam chovu zemědělských zvířat. Také popisuje živočišnou výrobu ve vyspělých a rozvojových zemích.

Obsah

1.
Úvod
2.
Extenzivní typy živočišné výroby
2.1.
Kočovný a polokočovný chov
2.2.
Sezónní přesuny dobytka mezi horskými a nížinnými pastvinami
2.3.
Moderní extenzivní chov
3.
Intenzivní typy živočišné výroby
3.1.
Chov alpského typu
3.2.
Intenzivní stájový chov
3.3.
Dominantní stájový chov
4.
Chov skotu
5.
Chov prasat
6.
Chov ovcí
7.
Chov koz
8.
Chov drůbeže

Úryvek

"Působení trhu se projevuje ve dvou územních dimenzích. Jednak přitahuje zemědělskou výrobu včetně živočišné výroby do svého bezprostředního zázemí (příměstský chov mléčného skotu a drůbeže). Jednak působí v širších geografických dimenzích především zásluhou modernizace dopravy. Jako příklad lze uvést specializované dodávky masa, masných výrobků či mléka z Argentiny, Uruguaye, Austrálie, Nového Zélandu…

V rozvoji a rozmístění živočišné výroby se uplatňují významnou měrou i náboženské vlivy. Islamisté nejí vepřové, hinduisté zase hovězí maso…
Živočišnou výrobu můžeme rozdělit na intenzivní a extenzivní typy. Rozdíly jsou však velmi relativní a v řadě zemí dochází ke kombinaci intenzivní a extenzivní živočišné výroby.

Extenzivní typy živočišné výroby:
1) kočovný a polokočovný chov – charakteristický pro suché oblasti centrální a jihozápadní Asie (Mongolsko, západní Čína, střední Asie, Kazachstán). Kočovníci provázejí stáda po trasách podle rozložení pastvin s dočasnými sídly obvykle v místech vodních zdrojů.
2) sezónní přesuny dobytka mezi horskými a nížinnými pastvinami – praktikován v některých středomořských oblastech Evropy a v andských státech.
3) moderní extenzivní chov – rozvinut např. na rozsáhlých prériích severoamerického středozápadu, na pampách v Latinské Americe. V suchých polopouštních oblastech Austrálie a na kvalitních pastvinách Nového Zélandu se chovají moderním extenzivním způsobem hl. ovce. Pastviny se ošetřují, zajišťují se dostatečné zdroje vody…

Intenzivní typy živočišné výroby:
1) chov alpského typu – rozvinut hl. v Evropě v alpských zemích, ale také ve Skandinávii. Přes letní měsíce se dobytek pase ve vyšších polohách. V zimě je dobytek ustájen.
2) intenzivní stájový chov – charakteristický pro převážnou část střední, jižní a jihovýchodní Evropy. Při tomto typu chovu je hlavním příjmem ze zemědělství rostlinná výroba.
3) dominantní stájový chov – rozvinut v oblastech intenzivní živočišné výroby, především v západní a severní Evropě a v Severní Americe. Při tomto typu chovu je hlavním příjmem ze zemědělství živočišná výroba.

Chov skotu
Chov skotu je základním oborem živočišné výroby. Je celosvětově rozšířen z důvodu optimální adaptability zvířat. Ve specifických přírodních podmínkách (teplo, vlhko) je rozšířen chov buvolů (jižní a jihovýchodní Asie).
Chov skotu zabezpečuje přibližně 30% spotřeby masa ve světě, ale jeho význam je i v produkci mléka a kůží.

Chov prasat
Chov prasat zabezpečuje asi 40% světové spotřeby masa. Výhodami chovu prasat jsou snadná aklimatizace a rychlá reprodukce. Jejich chov nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu krmiv a lze zkrmovat i různé odpady.
Prasata se chovají hlavně v oblastech mírného podnebného pásu. Nejvíce (42%) v Číně, 20 – 25% v Rusku a asi 10% v USA. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: nat_zemx0003.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Zivocis_vyroba.rtf (129 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse