Seminarky.cz > Životopisy > > > Život a dílo Aristotela ze Stageiry

Život a dílo Aristotela ze Stageiry

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou souvislého textu seznamuje s životem a dílem řeckého filosofa Aristotela. Představuje jej nejprve jako syna makedonského lékaře a žáka filosofa Platóna studujícího v athénské Akademii. Dále sleduje Aristotelovo putování po odchodu z Akademie, působení v Makedonii na pozici vychovatele Alexandra Velikého a návrat do Athén. Všímá si školy Lykeion, již zde Aristoteles založil, jejích žáků a myšlenek, které se v ní pěstovaly. Poslední úsek práce nastiňuje vybrané části Aristotelovy nauky a vliv, jaký zanechala.

Obsah

1.
Obecná charakteristika díla
2.
Aristotelés jako Platónův žák v Akademii
3.
Odchod z Akademie
3.1.
Putování
3.2.
Pozvání do Makedonie
4.
Návrat do Athén
4.1.
Aristotelova škola Lykeion a její žáci
5.
Osudy Aristotelovy knihovny
6.
Aristotelovo učení
6.1.
Metafyzika
6.2.
Přírodověda
6.3.
Etika
6.4.
Poetika
6.5.
Politika
6.6.
Vliv Aristotelova díla
6.7.
Nauka o duši

Úryvek

"Filosof Aristoleles patřil k největšim postavám světové vzdělanosti.V jeho díle jako by se odrazila vrcholná epocha dějin starověku,kdy po taženích Alexandra Makédonskéko vzala za své stará řecká polis,městský stát,a vzikla velká říše,zahrnující evropu, přilehlou asii a egypt.Aristotelův pohled na svět je dynamický,odráží se v něm úsilí o setětí nejrůznějších poznatků a informací v jednu věku,roztříděnou do mnoha pododdílů,i snaha o historičnost,o podchycení vývoje jak jednotlivých jevů,tak celé vědní disciplíny.
Aristotelés vyšel z athénské ,tj. Platonovy školy. Platon ideolog rozpadajícího se měststkého státu , se snažil svět pozměnit a výsvětlit.jedním z těch,kdo se ním nesouhlasili ve vsěm,byl i jeho žák Aristotelés o jehož odklonu či odchodu(prameny přinášejí nejednotné informace)ze své školy prý,Platon prohlásil:Aristotelés nás odkopl tak,jako to dělají hříbata matce.
Do platony školy,v níž strávil dvacet let,přišel Aristotelés r.367 ze svého rodného města stageiry na Chalkidice(narodil se roku 384 př.n.l.).Proto se později často označuje jen jako Stageiřan.Jeho otec níkomachos byl lékařem Alexandrova o filipa 11.,jemuž se podařilo dosáhnout v lize řeckých států politické rovnoprávnosti pro Makedonii.Níkomachos odvozoval svůj rod od mytického lékaře Macháona,známeho z Homérovy íliady.S lékařskou tradicí svého rodu se sice Aristotelés rozešel,ale zájem o podstatu a funkce lidského těla ho neupustil,jak můžeme soudit napřiklad z názvu jeho nedochovaného osmidílného spisu o pitvách.
V akadémii Aristoteles poznal nauku svého učitelé,přijímal ji,ale kriticky,a později s platonem polemizoval,at už s udáním jeho jména,nebo nepřimo:Aristotelova kritika platonových idejí je kritika idealismu jako idealismu vůbec).Ale vedle učení poznal Aristotelés také metody akademie ve dvojím písemném zachycení nauky,a to jednak vzletnější,spíse literální formou ve filozofickém dialogu určeném pro veřejnost,jednak v abstraktnějším,sussím výkladu pro potřeby školy.Z akademie se dochovaly dialogy,z aristotelovy školy odborné výklady.Nelze proto vedle sebe klást a srovnávat např.Platovův stát a Aristotelova politika nebo Platonova faidra a Aristotelův spis o duši,ani srovnávat způsob tvoření obou géniů antického světa.Tento omyl se táhne už starověku,kdy Cicero mluví o aureum flumen,zlatém toku Aristotelova slovního projevu, afilodemos (Epikúros)o koktání.
Z akadémie odešel Aristotelés r.348 do maloasijského Assu.kde se díky přízni vladaře atarnského státečku Hermeia soustředila řada Platonových žáku,např.Xenokrátes(339-315 př.n.l.) Kallisthenés(asi 370-327), Theofrastos (373/1-288/6 př.n.l.).Zde se Stageiřan oženil s Hermeiovou vnučkou.Hermeiás však přecenil své postavení uvnitř slábnoucí perské veleříše a začal vyjednávat s Filipem.Perská vojska dobyla Atarneus a Hemeiás byl r.345 v Súzách ukřižován,aniž prozradil své politické cíle.Pro Aristotela tyto události,jež nepochybně prožíval i osobně,znamenaly nutnost urychlit odchod.Opouští Malou Asii a spolu s Theofrastem přicháží téhož roku do jeho rodného města Mytilény na ostrově Lesbu.Tato doba měla značný vliv na přirodovědná studia obou filozofů.V Aristotelových Dějinách živočichůn nacházíme nějčastěji odkazy právě na Lesbos Malou Asii a Makedonii. Podobně je tomu i o Theofrasta v jeho botanických spisech."

Poznámka

V práci se objevuje mnoho pravopisných chyb a překlepů v obecných i vlastních jménech, které občasně snižují srozumitelnost textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22369
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse