Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Život a dílo Jana Ámose Komenského - přednáška

Život a dílo Jana Ámose Komenského - přednáška


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška nejprve seznamuje s důležitými okamžiky v životě významného českého pedagoga Jana Ámose Komenského, poté se zaměřuje na přiblížení jeho děl a jejich hlavních myšlenek. Uvádí Komenského názory na školství, systém vzdělávání a také mravní výchovu.

Obsah

1.
Život
2.
Obecná porada o nápravě věcí lidských
3.
Brána jazyků otevřená (Janua linguarum reserata)
4.
Didaktika
5.
Další díla

Úryvek

"Jan Ámos Komenský

- narozen 1592 v Nivnici na jižní Moravě
- 1614 – učil na bratrské škole, byl knězem ve Fulneku
-1620 – Bílá Hora---nekatolíci musí odejít z Čech
- 1628 – odchází do Lešna, kde napsal svá hlavní díla
- přijímá pozvání uherského vévody k uskutečnění reformy uherského školství--- zřizuje v Blatném Potoku pansofickou školu a píše dramatické zpracování učebního textu Škola na jevišti (Schola ludus)
- po smrti uherského vévody se vrací do Lešna (při požáru mu shořel majetek i vzácné rukopisy jeho děl)
- přijímá pozvání přítele do Amsterodamu. Zde vydává dílo Opera didactica omnia (Veškeré spisy didaktické)-souhrn dosavadních prací o výchově, polemizuje se svými odpůrci a píše svoji autobiografii
- umírá 1670 a je pochován v holandském městečku Naardenu
- teolog-biskupem jednoty bratrské
-obhajuje Baconovu metodu pozorování přírody a zdůrazňoval didaktické zásady názornosti ve vyučování
- svoji filosofii vysvětluje v díle:
Obecná porada o nápravě věcí lidských
- hlavní filosofické dílo
- koncept uspořádání světa v harmonii a řádu
- universální jazyk, filosofie, politika, náboženství
- prostředkem k dosažení jsou výchovné a vzdělávací metody

- největší význam Komenského spočívá v pedagogických dílech – shromáždil a systematizoval dosavadní poznatky o výchově, obohatil je, vytvořil pedagogickou terminologii, rozvinul výchovné i vyučovací metody
-díla:
Brána jazyků otevřená
- učebnice latiny
- přeložena do několika jazyků
- 8000 slov, 1000 vět, 100 kapitol
- princip „ Světa v obrazech“ je využíván v jazykových učebnicích i v dnešní době"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Klíčové pojmy jsou zvýrazněny tučným písmem, nebo podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d998da7761e0.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Zivot_dilo_J_A_Komenskeho_pred.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse