Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Životní cyklus výrobku a jeho sledování

Životní cyklus výrobku a jeho sledování

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Policejní akademie České republiky Fakulta bezpečnostního managementu, Praha 4

Charakteristika: Práce popisuje životní cyklus výrobku a jeho fáze, sledování cyklu nebo analýzu cyklu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Životní cyklus výrobku a jeho fáze
2.1.
Požadavky na výrobek z hlediska potřeb spotřebitele
2.2.
Životní cyklus a jeho fáze
2.3.
Etapa vývoje a výroby
2.4.
Není investice jako investice, portfólio výrobků
2.5.
Uvedení na trh
2.6.
Růst výrobku na trhu
2.7.
Zralost výrobku na trhu
2.8.
Úpadek-likvidace výrobku
2.9.
Odchylky v životním cyklu
3.
Sledování životního cyklu výrobku a jeho analýza
4.
Závěr
5.
Literatura

Úryvek

"V dnešní moderní době, která je mj. charakteristická stále se zvyšujícím tempem „všeho a všech“, zůstávají stále nosným pilířem každého podnikajícího subjektu výrobky a služby, k nimž se upínají veškeré marketingové strategie podniku, jeho cíle, zisky i ztráty. Vzhledem k značné přesycenosti trhů, vysoké konkurenci ve většině oblastech výroby a vzhledem k dalším mnoha aspektům, včetně současné ekonomické krize, se také životní cyklus výrobků zrychluje resp. zkracuje. Neúspěšné podniky, byť s letitou působností na trhu, krachují. Čím to je? Bezesporu se na jejich krachu výrazně podepsala výše uvedená ekonomická krize, zejména snižujícím se zájmem o export českých výrobků do zahraničí (sklářství). Možná však, vzhledem k tomu, že řada dalších firem „přežívá“ dál a prosperuje, jen tyto krachující firmy neměly již trhu co nabídnout, životní cyklus jejich výrobků dosáhl své poslední fáze a manažeři včas nepodnikli potřebné kroky k oživení životního cyklu výrobku.
Dané téma mě zaujalo svou aktuálností. Vzhledem k výše uvedeným „nepřátelům“ každého podnikajícího subjektu, jehož stěžejním cílem je maximalizovat svůj zisk a minimalizovat ztráty, je životní cyklus výrobku důležitou součástí, ne-li srdcem marketingového mixu. Je třeba mu, více než kdy jindy, věnovat maximální pozornost, sledovat „chování“ výrobku v jednotlivých fázích cyklu, průběžně toto chování vyhodnocovat a včas na něj reagovat aplikací vhodných oživovacích strategií.
Ve své práci bych chtěla přiblížit problematiku životního cyklu výrobku, jeho jednotlivých fází, problematiku sledování životního cyklu výrobku v jeho jednotlivých etapách a v neposlední řadě stěžejních úkolů produkt manažerů jako nepostradatelných odborníků v oblasti vývoje, výroby a uvedení konkurenceschopného výrobku na trh, včetně jeho dalšího sledování a vyhodnocování.

2. Životní cyklus výrobku a jeho fáze

„Výrobkem rozumím jakýkoliv hmotný statek, službu nebo myšlenku, které se stávají předmětem směny na trhu a jsou určeny k uspokojení lidské potřeby a přání“
Možnosti uspokojení rozšiřují a definují konkrétní komponenty výrobku, kterými mohou být např. značka, balení, kvalita, styl, servis, vzhled, záruky atd.
Základní dělení výrobku :běžné materiál

zvláštní součástky

speciální invest. zařízení

pomocný mater.

(zdroj: Světlík J., Marketing-cesta k trhu)


Spotřební výrobky jsou určeny pro konečnou spotřebu

Běžné výrobky- jedná se o zboží každodenní spotřeby, zboží impulsivní a mimořádné, při nákupu dochází k minimálnímu srovnávání a vyhodnocování alternativ
Zvláštní výrobky - koupě tohoto zboží je plánována a předchází jí přednákupní fáze, zákazníci velmi pečlivě srovnávají kvalitu, značku, cenu, styl
Speciální výrobky- je to zboží se zvláštním postavením na trhu,cena a dosažitelnost nehraje při nákupu žádnou roli- nemusí se vždy jednat o extrémně drahé druhy zboží

Kapitálové statky jsou určeny pro další použití

Materiál - ve výrobním procesu přechází do ceny výrobku
suroviny - rozhoduje cena a kvalita
polotovary - vyrobeny ze surovin pro další výrobu

Součástky- finální výrobky, které se dále nezpracovávají
Investiční zařízení - postupně přechází do hodnoty finálního produktu
- zde je důležitý osobní prodej ne reklama
Pomocný materiál - většinou se jedná o položky v nízké ceně, nakupované v nevelkých objemech , značka zde nehraje roli

Dále existují tři základní odlišné typy produktů: produktová třída (např. auto), produktový model (např. kup) a produktová značka (např.Škoda Fabia). Životní cyklus produktové třídy trvá zpravidla déle než životní cyklus produktového modelu nebo značky. Z jiného pohledu životní cyklus produktového modelu nebo značky zobrazuje konkurenční schopnost společnosti a proto sleduje více těsně model životního cyklu produktu.

2.1. Požadavky na výrobek z hlediska potřeb spotřebitele

Čí požadavky vlastně uspokojujeme? Uspokojujeme přání a potřeby co nejširšího spektra zákazníků, přesněji řečeno subjektů rozhodování, kterými jsou všichni lidé (aktéři), kteří se nějakým způsobem zapojují do koupě a spotřeby. Zákazník je směsicí kupujícího (např. manžel), subjektu rozhodování (např. manželka), uživatele-ů (celá rodina vč. dětí) a ovlivňovatele-ů (doporučení kamarádek manželky). Úkolem marketingu je pochopit jejich požadavky, zjistit relativní význam každého požadavku a naplánovat postup uspokojení každého z nich. Je třeba si uvědomit, že do procesu nákupu bude zapojena složitá skupina zainteresovaných stran a každá z těchto stran může mít rozdílný soubor očekávání a požadavků. Někdy mohou být tato očekávání ve skupině konfliktní (cena versus výkonnost versus obslužnost versus daňová výhodnost apod.).
Jaký druh požadavků uspokojujeme? Uspokojujeme požadavky hmotné a nehmotné povahy, kdy hmotné požadavky lze snadno popsat a změřit, nehmotné P se pak skládají z emocionálních a psychologických potřeb zákazníka."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a grafy o rozsahu 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28740
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse