Životní obtíže a krize


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v základních bodech charakterizuje stres, depresi a uvádí kritická životní období u žen a mužů. Dále přibližuje typy neuróz a reakce v zátěžových situacích.

Obsah

1.
Stres
2.
Deprese
3.
Kritická období u žen a můžu
4.
Neurózy, druhy neuróz
5.
Chování v zátěžových situacích

Úryvek

"Stres
- je v podstatě odpověď našeho těla na zvýšené fyzické, emocionální či intelektuální požadavky
- může ho vyvolat jakákoliv situace, pracovní obtíže, rodinné hádky, nějaké nehody, autohavárie, vznik vážné nemoci – různé typy rakoviny, finanční obtíže, úmrtí v rodině
- příznaky: únava, slabost, celková podrážděnost, nevolnost, někdy zvracení, bolesti břicha, bolesti hlavy, atd.
- může způsobit řadu onemocnění (vysoký krevní tlak, vředy na zažívacím traktu …)
- důležité pro úspěšné zvládnutí stresu je změna jeho vnímání; jednoduše řečeno začít o sebe pečovat (navštěvovat saunu, masáže, …)
- reakce na stres: citové (zlost, pláč …), tělesné neboli fyziologické (zrychlení dechu…), v chování a činnosti, v myšlení
- vyrovnání se se stresem např. pomocí krátké relaxace, tělesných aktivit, relaxačního dýchání …

Deprese
- je nezdravý stav psychiky projevující se dlouhodobě pokleslými náladami jedince, který pociťuje často úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti nebo viny, malou sebedůvěru, …
- převládá mezi dospívajícími
- příznaky u dětí – dítě říká např.: „Je mi to jedno“. „Nemám co dělat“. „Nikdo mě nemá rád“.

- kritická období u mužů:
 krize rané dospělosti (17-22 let) – loučení s dětstvím, pokus o samostatné kroky;
 krize třicátníků (28-33 let) – přehodnocení a vylepšení volby;
 krize středního věku (40-45 let) – čas otázek typu „Čeho jsem dosáhl?, Jaké jsou mé hodnoty?“; možnost důkladné přestavby života anebo vývojové zabrzdění v mladosti;
 krize šedesátníků – odchod do důchodu, nová životní orientace, blízkost smrti;"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512ce2afaeefc.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Zivotni_obtize_a_krize.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse