Název Goodness Staženo

Pedagogická, sociální, obecná a vývojová psychologie - otázky ke zkouškám na VŠ pedagogickou

Práce se zabývá pedagogickou, sociální, obecnou a vývojovou psychologií. V rámci pedagogické shrnuje poznatky o vědě samotné, motivaci, emocích, učení... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

360x

Základy sociální psychologie

Sociální psychologie - definice, sociální styk (obsahuje), situace. Socializace - definice, sociální učení. Sociální percepce - dělení, apercepce, chy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

327x

Psychologie - otázky

Práce je vypracováním otázek z oblasti psychologie dle níže uvedeného soupisu otázek. Vhodné pro studium Psychologie. Otázky jsou pro závěrečné zkoušk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

295x

Psychologie pro učitele - otázky ke zkoušce

Tato práce se zabývá psychologií pro učitele. Velmi stručně a heslovitě zpracovává otázky ke zkoušce na Pedagogické fakultě. Definuje základní pojmy. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

249x

Sociální psychologie - otázky ke zkoušce

Vypracované otázky ke zkoušce jsou průřezem oboru sociální psychologie. Shrnují informace o vývoji předmětu sociální psychologie. Zaobírají se sociali... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

168x

Sourozenecké konstelace

Práce charakterizuje sourozenectví a poté popisuje druhy sourozenců (prvorození, jedináčci, druhorození a prostřední děti, benjamínci) a vlastnosti, k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

133x

Psychologie - témata k absolutoriu

Práce se zabývá jedenácti vypracovanými okruhy témat z oboru psychologie. Věnuje se problematice psychologie a sociologie řízení, všímá si lidí v orga... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Psychologie

127x

Paměť

Práce se ve velké stručnosti zabývá druhy paměti, jejím fungováním, fázemi a poruchami.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

127x

Sociální patologie - vypracované otázky ke zkoušce

Tato práce obsahuje 44 vypracovaných otázek k předmětu sociální patologie. Otázky jsou zaměřeny na objasnění základních pojmů, šikanu, sekty, extremis... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

115x

Náročné životní situace a jejich zvládání

Tato práce se věnuje problematice náročných životních situací a jejich zvládání. Popisuje příznaky a průběh stresu, frustrace, i konfliktu. Zamýšlí se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie


114x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »