Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Životní postoje a priority - maturitní otázka anglicky 20/20

Životní postoje a priority - maturitní otázka anglicky 20/20


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem maturitní otázky jsou životní postoje a priority. Autorka uvádí v bodech několik námětů, o kterých lze u zkoušky mluvit. Rozvádí je maximálně do několika vět. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Generační propast - maturitní otázka anglicky 19/20.

Obsah

1.
Rodinné poměry
2.
Sociální zázemí
3.
Vesnice × město
4.
Lidé v okolí
5.
Rodné místo
6.
Vzdělání, náboženství
7.
Hromadné sdělovací prostředky
8.
Unikátní / zvláštní zážitky
9.
Náš vzhled, fyzické kondice, znevýhodnění
10.
Zdraví
11.
Věk
12.
Pohlaví
13.
Práce, koníčky
14.
Barvy pleti, rasa
15.
Svobodná vůle
16.
Talent, inteligence
17.
Osud, štěstí
18.
Globální × osobní priority
19.
Nálada, emoce
20.
Pro-život/ Pro-výběr
21.
EU x naše země x individuální priority
22.
Globální problémy
23.
Další témata k hovoru

Úryvek

"Various life attitudes and priorities

1) Family background, role models in the family
2) Social background – whole society, the family in the society; where we grow up, who are our parents, family pressure…
3) Country × city; growing up in big cities or in villages; geographical position
4) People around – right or wrong direction; people you meet on your walk of life (people from all walk of life – poor-rich, old-young, black-white…)
5) Establishment – the place where you grow up; state system; 1989 – the turning point
6) Education, religion - the Catholics and atheists have different view on live, too. Some women get married as a virgin and they are against the divorce…
7) Mass media - a big impact on our live; the advertisement is everywhere around us. It started in 1989 - it is a turning point, because the old regime was destroyed; the competition started…
8) Unique/special experiences
9) Our appearance, physical condition, handicaps – physical, mental…
10) Health - some people don't have a chance to study, because they are handicapped. Especially people on the wheelchairs, they don't have a chance to normal life… it is hard just move for them.
11) Age - what we think when we are 10 years old, we don't have to think it when we are 20. Our thinking is changing everyday… Now, I'm a student and I want to study, when I will be a mother I will want to do everything best for my child
12) Sex - women and men have a different life, too. Especially they have a different view on live. Women are mothers and they usually stay at home with a child; because of the society is still changing, today some men stay at home with the child and women can make a carrier…
13) Jobs (part-time jobs), hobbies - what we want to do in the future
14) Color of skin, races
15) Free will – belief, destiny, God
16) Talent, intelligence… self-sufficiency, self-confidency
17) Fortune, luck – you win lottery → your priorities will change
Meeting people – right time, right place
Some people are child of the fortune as a Shakespeare. He wanted to prove his talent, so he went to London and had luck. The Queen Elisabeth liked his work, so he became famous…"

Poznámka

Klíčové pojmy jsou psány tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d34108a8cc5b.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zivotni_postoje_priority_MO.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse