Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Životní prostředí v ČR po vstupu do EU

Životní prostředí v ČR po vstupu do EU

Kategorie: Evropská unie, Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou životního prostředí v rámci přistoupení České republiky do EU. První část práce popisuje stav životního prostředí v EHS a ČSSR před listopadovou revolucí a přijímání legislativy spojenou s touto problematikou v zemích EHS a ČSSR. V další části je nastíněn proces přijímání legislativy ohledně životního prostředí těsně před vstupem ČR do EU. V poslední části jsou popsány a rozděleny velkoplošná a maloplošná chráněná území.

Obsah

1.
První ekologické koncepce EHS
2.
Akční programy na ochranu životního prostředí
3.
První spolupráce EHS a ČSSR
4.
Vyjednávání před vstupem do EU
5.
Vyjednávání přechodných období pro určité oblasti
6.
Vlivy na životní prostředí
7.
Velkoplošná zvláště chráněná území
7.1
Národní parky v ČR.
7.2
Chráněné krajinné oblasti
8.
Maloplošná zvláště chráněná území
9.
Natura 2000
10.
Negativní dopady na životní prostředí
11.
Závěr

Úryvek

"2) Maloplošná zvláště chráněná území

Maloplošná zvláště chráněná území v ČR zahrnují čtyři kategorie: národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka. Správu národních přírodních rezervací a národních přírodních památek (mimo území národních parků a vojenských újezdů) vykonávají ve své kompetenci správy chráněné krajinné oblasti. Národní přírodní rezervace a národní přírodní památky vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí, přírodní rezervace a přírodní památky vyhlašují vyhláškou krajské úřady, správy chráněných krajinných oblastí, správy národních parků nebo statutární města.

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy EU. Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají předpisy ES na ochranu přírody: směrnice o ochraně volně žijících ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Požadavky obou směrnic byly začleněny do zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle Směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti a podle směrnice o stanovištích evropsky významné lokality.
K roku 2006 bylo v ČR jednotlivými nařízeními vlády vymezeno v souladu s požadavky směrnice o ptácích 38 ptačích oblastí.
Dále byl schválen a předán Evropské komisi Národní seznam evropsky významných lokalit, v němž je zařazeno 863 evropsky významných lokalit.

Negativním dopadem na životní prostředí je i fakt, že ve městech dnes žije převážná většina populace, kvalita života ve městech se tak týká stále více lidí. Urbanizovaná území a péče o ně byly zahrnuty do prioritních oblastí Státní politiky životního prostředí na léta 2004–2010, stejně tak jako do Strategie udržitelného rozvoje ČR vydané v prosinci roku 2004. Život ve městech a obcích ČR je zatěžován mnoha nepříznivými vlivy a environmentálními problémy.

Jedním z největších problémů měst je stále intenzivnější automobilová doprava. Ta je příčinou znečištění ovzduší nebo nadměrné hlukové zátěže obyvatelstva. Další problematickou oblastí je výstavba v příměstských oblastech a rozrůstání měst do okolní krajiny. Ve městech a obcích tak ubývá ploch zeleně na úkor zastavěných ploch, případně zeleň kvůli nedostatku údržby ztrácí svoji funkci.
Ministerstvo životního prostředí každoročně vyhlašuje Program péče o urbanizované prostředí, ze kterého se poskytuje podpora na pořízení studií proveditelnosti na akce spojené se zakládáním či regenerací ploch sídelní zeleně. O tento program je mezi obcemi a městy vysoký zájem a pořízené studie obvykle přispějí k nastartování rozsáhlých aktivit v oblasti sídelní zeleně, včetně zapojení veřejnosti do projektu. Očekává se, že studie z tohoto programu budou významným impulsem pro čerpání prostředků z fondu EU na velké projekty sídelní zeleně.
V letech 2002 až 2005 bylo z tohoto programu podpořeno 85 projektů, celkem tyto dotace dosáhly výše 11,08 mil. Kč. Mezi nejčastější typy podporovaných projektů patří regenerace významných ploch zeleně nebo výsadba izolační zeleně sloužící k oddělení obytné zástavby od průmyslových a komerčních areálů nebo od hlučných komunikací. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17490
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse