Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Životní styl

Životní styl

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8, Šumperk

Charakteristika: Seminární práce ze základů společenských věd přináší základní poznatky o životním stylu jako takovém i některých jeho složkách: spánku, stravování i užívání návykových látek. Obsahuje také dotazníky k vlastnímu průzkumu této problematiky, jejichž výsledky ale nejsou ve většině případů popsány a vyhodnoceny. I tato skutečnost přispívá k tomu, že práce působí jako nesourodý celek.

Obsah

1.
Životní styl
2.
Dotazník na téma využití volného času
3.
Spánek
3.1.
Úvod
3.2.
Zdravý spánek
3.3.
Náměsíčnost
3.4.
Závěr
3.5.
Dotazník na téma spánku
4.
Strava
4.1.
Vitaminy
4.2.
Minerály
4.3.
Zdravá výživa
5.
Strava a rakovina
6.
Ideální hmotnost
6.1.
Nemoci spojené s příjmem potravy
6.2.
Řešení nadváhy dětí v šumperském regionu
7.
Drogy, alkohol a tabák
7.1.
Společensky tolerované drogy
7.2.
Nelegální drogy
8.
Dotazník pro zkoumání dispozic k užívání drog a alkoholu, grafické vyhodnocení

Úryvek

"Životní styl

Stručný přehled:
Filozoficko-sociologický pojem charakterizující typické zvláštnosti každodenního života lidí určité společnosti. Spočívá, jak v určitých formách životní činnosti, tak v souhrnu životních podmínek, které tyto formy podmiňují a určují. Kategorie životního způsobu umožňuje komplexně zkoumat různé oblasti života lidí, jejich práci, způsoby bydlení, rodinné poměry, vzdělání a kulturu, společenské vztahy, politické poměry včetně vztahů mezi národy a národnostmi, hodnotové orientace lidí a způsob jejich chování, tzv. životní styl, který vyjadřuje zejména osobní formy životního způsobu. Vcelku je životní způsob podmíněn především sociálně ekonomickým zřízením (feudální, buržoazní, sociální způsob života), uvnitř dané formace se dále diferencuje životní způsob jednotlivých tříd, vrstev a povolání, životní způsob městský a vesnický, lidi fyzické nebo duševní práce, životní způsob založený na práci, parazitický životní způsob ap. Podstatné vztahy a rozdíly životního způsobu fixují a vyjadřují třídní diferenciaci ve společnosti. Buržoazní životní způsob charakterizují především hluboké sociálně ekonomické protiklady, diskriminace lidí podle pohlaví, věku a národnosti nebo rasy, sociální nejistota, kult peněz a zisku, individualistická psychologie a morálka. Sociální životní způsob, který se utváří v procesu revolučního překonávání minulosti, se vyznačuje rysy kolektivismu, neformálního demokratismu, reálného humanismu, hodnocení lidí podle jejich práce a vztahu ke společnosti, sociálními jistotami, spojováním vlastenectví s internacionalismem. Pro etapu budování rozvinuté sociální společnosti je příznačné převládání rysů sociálního životního způsobu nad přežitky a formami vlastními minulým epochám. Životní styl má dnes mnoho součástí a obsahuje mnoho aktivit ( jako například i sport). Co tedy víme? Každý člověk má různý druh životního stylu a vytváří si ho podle svých aktivit, koníčků, talentu a vlastních předpokladů.

Dotazník:
Téma: Využití volného času
- dotazník vyplnilo 36 lidí ( studentů )
- dotazník je zaměřen na šumperský region
- dotazník zaměřen na všeobecný přehled volného času

1. Kde trávíte svůj volný čas?
VENKU S PŘÁTELI: 32
DOMA S RODINOU: 4
STUDIEM V KNIHOVNÁCH: 0

2. Myslíte si, že volný čas je důležitý pro správný rozvoj osobnosti?
ANO: 31
NE: 5

3. Jakým způsobem využíváte svůj volný čas?
K ODPOČINKU: 16
SPORT: 10
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE: 2
HOSPODY A DISKOTÉKY: 6
STUDIUM (občasné): 2

4. Váš oblíbený podnik ( diskotéka ) v Šumperku:
D123: 15
DISKO1: 18
FÉNIX : 3

5. Jaký sport je ve vašem volném čase využíván?
CYKLISTIKA: 12
BĚH: 4
PLAVÁNÍ: 2
IN- LINE: 6
KONDIČNÍ CVIČENÍ: 4
„ KRYGLISTIKA ‘‘: 5

6. ZAJÍMÁ VÁS ŽIVOTNÍ STYL ( váš):
ANO: 32
NE: 2
NEPŘEMÝŠLÍM NAD TÍM: 2

7. Máte ve svém životě dostatek volného času?
ANO: 12
NE: 18
MOHLO BY TO BÝT LEPŠÍ: 6

8. Uvažujete o změně svého životního stylu?
ANO: 15
NE:21

Spánek

1. ÚVOD
Spánek je nedílnou součástí našeho života a tudíž i našeho životního stylu. Proto jsme se rozhodli věnovat část seminární práce i problematice spánku, protože málokdo ví, jak je spánek důležitý pro zdravý životní styl. Lidé prospí třetinu dne, avšak málo lidí ví, co se během této doby děje. Lidé spí v poloze vleže se zavřenýma očima, ale někteří savci spí s očima otevřenýma (např. hovězí dobytek), někteří vstoje (např. koně nebo sloni), a někteří visí za nohy (např. někteří papoušci, netopýr). Nehybnost během spánku je relativní - ryby plavou na místě, savci se během spánku periodicky pohybují, a v případě některých poruch spánku u lidí je usnutí možné při chůzi nebo při hovoru. Reakce na vnitřní nebo vnější podněty je omezena, ale nechybí zcela.
Typická celková doba spánku za jeden den je u lidí 8 hodin. Spánek je u lidí a mnoha dalších savců načasován především do doby, kdy je tma, nicméně některé druhy savců spí ve dne za světla (např. hlodavci).
Všeobecně je chápán jako biologicky účelný ochranný útlum , jenž umožňuje zotavení těla a obnovení zásob energie v nervových buňkách. Lze jej charakterizovat jako pravidelně se opakující odpočinkovou fázi se značně sníženým vědomím.

2. ZDRAVÝ SPÁNEK
Je charakterizovaný:
1. stereotypní polohou těla
2. minimálním pohybem
3. sníženou reaktivitou na zevní podněty
4. reverzibilitou a přechodným trváním
5. epizodami, jejichž trvání a doba, kdy nastávají jsou druhově-specifické."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a grafy o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25581
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse