Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zjisti povrchovou tvrdost materiálů daných vzorků - laboratorní protokol

Zjisti povrchovou tvrdost materiálů daných vzorků - laboratorní protokol


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Jedná se o vypracovaný protokol z laboratorního cvičení, jehož zadáním bylo zjistit povrchovou tvrdost materiálů daných vzorků statickými, ale i dynamickými metodami.

Obsah

1.
Účel měření
2.
Popis měřících přístrojů
3.
Postup měření
4.
Naměřené hodnoty
5.
Výpočty a vypočtené hodnoty
6.
Závěr

Úryvek

"2. Popis měřících přístrojů

Hlavní části: tuhá litinová základna, dva stojany, rameno s Charphyho kladivem, aretační zařízení, vlečná ručička a měřící stupnice.

3.Postup měření

1. Změříme rozměry zkušební tyčinky.
2. Pomocí pilky na železo vyřežeme doprostřed zkušební tyčinky (drážku) vrub do hlouby jedné třetiny výšky tyčinky (v našem případě asi 1 mm).
3. Takto připraveny zkušební vzorek umístime na stůl zařízení tak aby vrub tyčinky byl na straně opačné než bude nárazová strana tyčinky.
4. Na nárazovou stranu tyčinky opřeme Charpyho kladivo a vynulujeme vlečnou ručičku posunem na nulovou hodnotu.
5. Zvedneme Charphyho kladivo do počáteční polohy výška H a zajistime aretačním zařízením.
6. Uvolníme aretační zařízení a sledujeme průběh zkoušky.
7. Odečteme z stupnice úhel výkmitu ramenakladiva po proražení zkušebního vzorku.Zkouška je platná, když na zkušebním vzorku je viditelný lom."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázek. Byla ponechává v původním formátování, protože je natolik specifické.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45ee4f7d3d6d0.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Zjisti_povrchovou_upravu.doc (430 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse