Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zjišťování potřeby rozhodnutí, akce

Zjišťování potřeby rozhodnutí, akce

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o seminární práci, která je z části vypracovaná formou heslovitých odrážek, a jejímž tématem je rozhodovací proces ve firmě spolu se všemi náležitostmi a postupy.

Obsah

1.
Rozhodování
2.
Rozhodovací proces a jeho členění
a) Identifikace rozhodovacího problému
b) Tvorba variant rozhodování
c) Stanovení kritérií hodnocení
d) Určení důsledků variant
e) Hodnocení variant a výběr varianty určené k realizaci
f) Realizace zvolené varianty
g) Kontrola výsledků
3.
Zdroje informací:

Úryvek

"Rozhodování:
Patří k nejvýznamnějším činnostem, které tvoří součást pracovní náplně managerů na všech úrovních řízení (často se manageři posuzují podle toho, jak úspěšná a efektivní jsou jejich rozhodnutí)
- i další managerské činnosti jako je plánování, organizování, vedení lidí, kontrola aj., ve své podstatě obsahují rozhodování
- zákl. charakteristikou rozhodování je princip volby, tj. existence více variant, kterými lze dosáhnout téhož cíle - jednotlivé varianty se mohou značně lišit jak svými náklady, tak i svými efekty
- úkolem managera je posoudit a zhodnotit pozitivní i negativní dopady a účinky jednotlivých variant, zpravidla cestou porovnání a zvolit variantu, která je celkově optimální

Rozhodovací proces a jeho členění:
- rozhodovací proces lze rozčlenit do určitých vzájemně návazných činností - etapy rozhodovacího procesu:

1) Identifikace rozhodovacího problému
- jedná se o přesné vymezení problému, který až pak můžeme začít řešit
- je založena na zjištění odchylky skutečného stavu od stavu žádoucího (plánovaného)
- k odhalení jednotlivých problémů přispívají především kontrolní procesy firmy - sledování skutečných hodnot výše uvedených ukazatelů a jejich porovnání s hodnotami plánovanými - negativní odchylky signalizují vznik problémů, které by měla firma řešit
Problémy dělíme:
a) existující
- nespokojenost zákazníků s novým produktem, špatný způsob distribuce
b) potenciální
- mohou firmu buď ohrožovat - možný vzrůst cen surovin, energií, vstup konkurence na určitý trh, válečný konflikt
- nebo jí mohou přinášet nové příležitosti - objevení nových výrobků a technologií, vzrůst poptávky, ústup konkurence z určitého trhu
- je důležité uvědomit si všechny tyto okolnosti, protože včasná reakce na ně znamená předcházení pozdějším problémům"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8927
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse