Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Změna procesu nákupu v T-mobile

Změna procesu nákupu v T-mobile

Kategorie: Inovační management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této seminární práce je popis nedávno provedené změny v modelu procesu nákupu - objednávání zboží a služeb v rámci společnosti T-mobile a.s. Práce je členěna na 2 části. V první polovině autor uvádí analýzu dostupné literatury v oblasti managementu nákupu a řízení nákupu. Definuje základní pojmy, věnuje se základní klasifikacím obecných teorií. Ve druhém celku tyto poznatky aplikuje do návrhu dalších možných funkčních změn.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoreticko-metodologický základ
2.2
Informační a komunikační nákupní mix
2.3
Výrobkový mix a mix služeb
2.4
Cenový a kontraktační mix
2.5.
Logistický a dodávkový mix
3.
Změna procesu nákupu v T-mobile
3.1
Nákup v T-mobile
3.2
Důvody pro změnu
3.3
Popis změny
3.3.1
Postup při výběru dodavatele
3.3.2
Proces tvorby smlouvy
3.3.3
Příprava a schvalování smluv
3.3.4
Podpisová oprávnění
3.3.4
Měření výkonnosti dodavatelů
3.3.4.1
Způsob hodnocení dodavatelů
3.4
Výsledky změn
3.5
Návrh dalších možných změn

Úryvek

"Tato definice platí i pro T-mobile přestože je o „nevýrobní“ podnik, který poskytuje především služby, ale přesto nakupuje mnoho vstupů, které ovlivňují následně jeho hospodářský výsledek.

Oddělení nákupu v T-mobile (dále jen „nákup TMCZ“) se zabývá procesem zjišťování potřeb interních zákazníků, provádí nákupní výzkum trhu, volí a následně vyhodnocuje dodavatele, řeší problémy s dodavateli, zajišťuje celý objednávkový proces a zajišťuje smluvní dokumentaci s dodavateli.

Nákup TMCZ neřeší řízení zásob a logistiku.

3.2 Důvody pro změnu

V případě TMCZ se jedná o změnu 1. řádu změny tj. změny intenzity vazby mezi jeho prvky. [2] Na základě analýzy procesů nákupu bylo zjištěno, že stávající procesy neodpovídají skutečnosti a je potřeba je aktualizovat, tak aby odpovídali skutečnosti a zároveň došlo ke zlepšení a zefektivnění celého procesu a také k jeho možné kontrole ze strany auditu.
V průběhu dnes již více než desetileté existence TMCZ v České Republice se samozřejmě celý proces nákupu vyvíjel a s ním i celé oddělení nákupu. Nákupní procesy v celé skupině T-mobile se postupně přibližují, tak aby byli prakticky shodné na celém světě a došlo k celkovým synergickým efektům při využití jednoho softwaru – v tomto případě SAP a dalším synergiím pro potřeby auditů, zjednodušení vývoje směrnic apod.

3.3 Popis změny

V rámci změny nákupního procesu byly vytvořeny nové směrnice upravující celý proces, které jsou závazné pro všechny zaměstnance TMCZ.
Ve směrnicích jsou nově upraveny nákupní limity, odpovědnosti, proces výběru, vyhodnocování výběru, proces tvorby smluv, schvalování smluv, podpisová oprávnění a proces hodnocení výkonnosti dodavatelů.

3.3.1 Postup při výběru dodavatele

Jednotlivé kroky:
1.Navrhovatel (prakticky jakýkoliv zaměstnanec TMCZ) předkládá požadavek na nákup k předběžnému schválení vedoucímu nákladového střediska (vlastník budgetu).
2.Navrhovatel po předběžném schválení potřeby nákupu, kontaktuje a seznámí s požadavkem příslušného nákupčího (nákupčí jsou rozděleni podle komodit). Pokud se na případ nevztahuje bod 3., nákupčí může objednat požadovaný nákup u vybraného dodavatele, s nímž již existuje smlouva.
3.Všechny případy nákupu s hodnotou nad 500.000,- Kč (i kumulované částky za 1kalendářní rok) musí probíhat formou výběrového řízení. V rámci výběrového řízení musí být osloveny minimálně 3 dodavatelé.
4.Pro otevření výběrového řízení vyplní nákupčí elektronický formulář Tender Opening Form. (evidováno pro potřeby auditu)
5.Pro účely výběru dodavatele poskytne navrhovatel nákupčímu veškeré potřebné podklady nutné k efektivnímu a rychlému výběrovému řízení, především technicko-obchodní parametry.
6.Navrhovatel se v součinnosti s příslušným nákupčím podílí na realizaci výběrového řízení. Následně jsou nabídky posuzovány podle kritérií stanovených pro výběr příslušné nabídky navrhovatelem.
7.Po sjednocení technických parametrů nabídek, může být rozhodnuto o tom, že výběrové řízení nebo jeho část proběhne formou elektronické aukce.
8.Před vyhlášením výsledku tendru nákupčí zpracuje Tender Summary Form , zajistí jeho schválení dle platných autorizačních pravidel. "

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky. Čistého textu je v práci cca 7,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14401
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse