Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Změny v mexické ekonomice v posledních 10 letech

Změny v mexické ekonomice v posledních 10 letech

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která hodnotí vývoj hospodářského vývoje Mexika v posledních deseti letech. mimo základnícho představení geografických, demografických a hospodářských podmínek tohoto státu. Dále jsou rozebírány obchodní vztahy České republiky a Mexika v uplynulé dekádě. Opominuta není ani angažovanost Mexika v mezinárodních organizacích.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Vymezení tématu
1.2.
Charakteristika a analýza použité literatury
2.
Přírodní podmínky
3.
Obyvatelstvo
4.
Státní zřízení
5.
Politicko a ekonomický vývoj země
5.1.
Politický vývoj Mexika od 80. let
5.2.
Ekonomický vývoj
6.
Sektor zemědělství
6.1.
Živočišná výroba
6.2.
Rostlinná výroba
6.3.
Lesnictví
6.4.
Rybolov
7.
Sektor průmyslu
7.1.
Přírodní zdroje, těžební průmysl
7.2.
Energetika
7.3.
Zpracovatelský průmysl
7.4.
Maquiladoras v Mexiku
7.4.1.
Krize průmyslu maquiladoras: odezva recese v USA
8.
Sektor služeb
8.1.
Cestovní ruch
8.2.
Sociální služby
8.2.1.
Vzdělání
8.2.2.
Zdravotnictví
8.3.
Doprava
9.
Zahraniční obchod
9.1.
Teritoriální struktura
9.2.
Komoditní struktura
9.3.
Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu
9.4.
Vztahy ČR - Mexiko
9.5.
Regulace zahraničního obchodu
10.
Podmínky pro podnikání a investování
10.1.
Podmínky pro podnikání
10.2.
Podmínky pro investování
11.
Členství země v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
11.1.
NAFTA
11.2.
Účast Mexika v různých organizacích
12.
Odraz hospodářského vývoje vzhledem k obyvatelstvu
12.1.
Chudoba
12.2.
Emigrace do USA
12.3.
Kriminalita
13.
Závěr
14.
Seznam použité literatury

Úryvek

"9.3. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu
Vývozní a dovozní režim Mexika po vstupu do WTO se uvolnil, vývozní povolení (licence) je v současné době nutné jen u avizovaných celních podskupin. V dovozu podléhají licencím pouze tzv. "citlivé" položky pro mexické hospodářství, jako jsou zbraně, automobily, některé potraviny, léky. Přesto je vývoz do Mexika podstatně složitější a finančně nákladnější, než mexické vývozy ze země.
Pokud se týče dokladů vyžadovaných při dovozu, existují pro jednotlivé komodity písemné předpisy na dovoz, které vydává příslušné ministerstvo. V zásadě jsou vyžadovány faktury, konosamenty, osvědčení o původu zboží, balící listy, příp. licence, povolení, apod. Rozsah je většinou v akreditivních podmínkách. S platností od května 2004 je nutno dodržovat ustanovení Dohody o volném obchodě mezi EU a Mexikem.
Celní sazby pro nečlenské země jsou odstupňovány 0 až 20 a 25 % až 35 % ad valorem dle celního sazebníku, což v mnoha případech po vstupu ČR do EU neplatí. Při proclívání zboží je vhodnější využít služeb doporučeného nebo delší dobu pracujícího celního agenta. Platí se vysoké celní a manipulační poplatky a daně z vývozu a dovozu, které konečné náklady navyšují.
Pro země, které nemají Dohodu o volném obchodu, opatření zatížení bylo zavedeno od počátku roku 1999 jako součást zákona o státním rozpočtu a zdražovalo i české vývozy do Mexika, za situace, kdy byla cla na dovozy z členských zemí EU díky platnosti Dohody o volném obchodu Mexiko - EU neustále snižována. Toto hovoří za rok 2003 a prvních pět měsíců roku 2004, kdy se jednalo o diskriminaci českých, ale i dalších exportérů do Mexika.

9.4. Vztahy ČR - Mexiko
Diplomatické styky s Mexikem jsou vedeny na úrovni velvyslanectví. Pro oblast několika mexických států byl v říjnu 1993 zřízen honorární konzulát v Guadalajaře. Mexiko je tradiční, dlouhodobý partner naší země. Obchodní dohoda byla podepsána 15. listopadu 1974 a je platná od roku 1976. Obsahuje především zásadu vzájemného poskytování nejvyšších výhod, určuje platební styk ve volně směnitelných měnách, zřizuje smíšenou komisi, jejímž úkolem je hodnotit stav výměny zboží a hospodářské spolupráce a doporučovat opatření k dalšímu rozvoji.
V roce 1991 bylo podepsáno ujednání mezi oběma vládami o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů. O dva roky později podepsala ministerstva zemědělství obou států dohodu o spolupráci na úseku veterinárním. Konečně v květnu 1995 byla podepsána smlouva o vědeckotechnické spolupráci.
Mexiko patří k našim největším obchodním partnerům v Latinské Americe. Vzájemné styky mají více než sedmdesátiletou tradici. V období mezi válkami se soustřeďovaly na tzv. tradiční české zboží převážně spotřební povahy, jako skleněné výrobky, bižuterii, textil a obuv. Předválečné Československo dováželo hlavně zemědělské produkty, především kakaové boby a kávu.
Po roce 1945 se v našem vývozu objevují ve větší míře strojírenské výrobky a kompletní průmyslová zařízení. Jsou to hlavně obráběcí, textilní, kožedělné, obuvnické a polygrafické stroje, traktory, kuličková ložiska aj. Dovoz z Mexika byl obohacen o další položky jako tvrdá vlákna, bavlnu, tropické ovoce, ovocné konzervy a o řadu dalších produktů. Hlavní dovozní položkou zůstala káva.
V devadesátých letech se zvyšuje vývoz chemických produktů a hotových průmyslových výrobků, jako např. pneumatiky, hudební nástroje apod. Na druhé straně však některé naše vývozní položky, např. traktory, byly již na mexickém trhu vytlačeny domácí produkcí.
V roce 1995 se podílel vývoz výrobků ze železa a z oceli (bez strojů, nástrojů a zařízení) na našem celkovém exportu do Mexika 40 %, u skla a výrobků ze skla to bylo 27 %, u textilních a kožedělných strojů (včetně náhradních dílů) téměř 16,5 % a u hudebních nástrojů téměř 4 %. V našem dovozu z Mexika byla v roce 1995 na prvním místě káva (28 %), zařízení pro vytápění a chlazení představovalo 13,5 %, stejný podíl byl i u chemických výrobků, výrobky z plastických hmot byly zastoupeny téměř 5,5 % a hudební nástroje více než 3 %.
Mexiko patří mezi první země v Latinské Americe, kde jsme začali využívat i novou formu průmyslové spolupráce, a to od počátečních montáží až po skutečnou průmyslovou kooperaci. Takto se realizuje např. montáž našich klavírů, rozšířila se kooperace ve výrobě bižuterie, v závodě Fama se zavedla výroba soustruhů a fréz. Páteří našeho vývozu se staly kompletní investiční celky vybudované v hlavním městě Mexiku a v dalších důležitých centrech jako Monterrey, Quadalajara, León aj. Do Leónu, centra mexického kožedělného a obuvnického průmyslu, dodaly české podniky zařízení závodu na zpracování kůží a výrobu obuvi, do Puebla a hlavního města textilní závody.
Významný podíl má účast na budování mexické energetiky, zejména elektrárny Peňitas s dodávkou 4 kaplanových turbín o kapacitě 106 MW.
Podíl strojírenských výrobků na celkové hodnotě čs. vývozu je i nadále rozhodující. Patří k nim hlavně textilní, kožedělné, polygrafické a obráběcí stroje, komponenty, náhradní díly a motocykly. Značný je rovněž vývoz chemických produktů a hotových průmyslových výrobků jako sklo, skleněné zboží, pneumatiky, hudební nástroje aj. V dovozu má největší podíl káva, bavlna, koření a různé průmyslové produkty, zejména textil.
Podmínky českým vývozcům ztížila nejen recese, jež v roce 1994 a v první polovině roku 1995 Mexiko postihla, ale též vytvoření severoamerické zóny volného obchodu NAFTA.
V níže uvedené tabulce si ukážeme, jak se vyvíjel česko – mexický obchod v letech 1990 – 1996."

Poznámka

Práce je hojně doplněna o grafy a tabulky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9532
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse