Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Znalecký posudek pro potřeby insolvenčního řízení úpadce

Znalecký posudek pro potřeby insolvenčního řízení úpadce

Kategorie: Bytová politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje znalecký posudek pro potřeby insolvenčního řízení úpadce. Jedná se o posouzení rozdílů mezi dokumentací DSP zpracovanou společností IB Structure, a.s. a dokumentací RDS zpracovanou společností LGB Studio s. r. o. a skutečným stavem obytného souboru „Duhová Pole“ v Brně - Řečkovicích. Po podkladech pro zpracování posudku následuje samotný posudek, ve kterém autor posuzuje materiálové a konstrukční řešení, předkládá výpočty a výsledky o podlahových plochách a obestavěných prostorech. Závěr tvoří revize znaleckého posudku a znalecká doložka.

Obsah

1.
Zadání posudku
2.
Podklady pro zpracování posudku
3.
Místní šetření
4.
Nález
4.1.
Evidenční údaje
4.2.
Dokumentace a skutečnost
5.
Posudek
5.1.
Srovnávání projektových dokumentací
5.1.1.
Materiálové a konstrukční řešení
5.2.
Podlahové plochy
5.3.
Obestavěné prostory
5.4.
Diskuze rozdílů projektových dokumentací a skutečného stavu
6.
Revize znaleckého posudku
6.1.
Úkoly
6.2.
Závěry znaleckého posudku
6.3.
Vyjádření ke znaleckému posudku
7.
Závěr
8.
Znalecká doložka

Úryvek

"3. Revize znaleckého posudku č. 4681-5/2012 zpracovaného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o., Přemyslova 3, Prostějov ze dne 1.3.2012

3.1. Úkolem předchozího znaleckého ústavu bylo:

- Srovnání projektové dokumentace pro stavební řízení a projektové dokumentace faktického stavu.

3.2. Závěry znaleckého posudku č. 4681-5/2012 ze dne 1.3.2012 vypracovaného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o.

- Zcela se liší venkovní úpravy – není původní projekt ale na základě informací jsou místo částečné zeleně mezi bloky parkovací stání což snižuje kvalitu bydlení. Ze severní strany SO 04-08 byl dramaticky navýšen terén pro rozšíření parkovacích míst a tím znehodnoceny byty v II. NP orientované na sever ve všech SO 04-08.
- Z porovnání konstrukčních systémů vyplývá zcela zásadní rozdíl v základních konstrukcích – původně zděné obvodové a nosné stěny v kombinaci s železobetonovými monolitickými stropy. Skutečná realizace zděného systému obvodových a nosných stěn doplněna železobetonovými svislými ztužujícími stěnami v kombinaci s prefabrikovanými stropními panely Spirilo.
- Z porovnání podlahových výměr vyplývá celkový rozdíl u SO 04-08 o 2.149,69 m2 větší oproti původní dokumentaci a u SO 09 o 245,54 m2 menší oproti původní dokumentaci. Z porovnání obestavěných prostorů vyplývá rozdíl výměr u SO 04 a SO 08 o 1.714,56 m3 větší oproti původní dokumentaci a u SO 05 – SO 07 o 1.747,45 m3 větší oproti původní dokumentaci a u SO 09 o o 667,89 m3 menší oproti původní dokumentaci. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že jak z konstrukčního tak z objemového tak z plošného hlediska se původní projekt od skutečné realizace dramaticky liší, jde tedy o dva zcela rozdílné objekty.

3.3. Vyjádření ke znaleckému posudku č. 4681-5/2012 ze dne 1.3.2012 vypracovaného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o.

Důležitou skutečností je, že předchozí znalec srovnával co do konstrukčního a plošného a objemového řešení pouze objekty SO 04-09, nikoliv celý obytný soubor „Duhová Pole“ sestávající z objektů SO 01-09 a dále předchozí znalec srovnával pouze dva stavy, tedy stav uvedené v PD pro stavební povolení a PD realizační. Vyjádření uvedené dále se tedy týká pouze objektů SO 04 až SO 09, navíc pouze pokud jde o srovnání dvou stavů projektů.
Po provedení srovnání jednotlivých projektových dokumentací z let 2004 a 2008 a v konfrontaci se skutečným stavem ověřeným při provedených vlastních místních šetřeních konstatujeme, že jsme s „revidovaným“ znaleckým posudkem v relaci co do výměr podlahových ploch a obestavěných prostorů u posuzovaných objektů. Rozdíly ve zjištěných hodnotách odečtených z příslušných projektových dokumentací, které jsou do 10% mezi oběma posudky, lze vzhledem k rozsahu a charakteru objektů považovat za akceptovatelný, resp. jako bez vlivu na závěrečné hodnocení objektů z hlediska stavebně technického charakteru.
Neztotožňujeme se však s tvrzením předchozího znalce, že se zvýšením podlahové plochy a obestavěného prostoru jedná ve srovnání PD pro stavební povolení a PD realizační o „dva zcela rozdílné objekty“, resp. pravděpodobně správě myšleno projekty. Samozřejmě je nesporné, že došlo u objektů SO 04 až SO 08 k navýšení počtu nadzemních podlaží o jedno a u objektu SO 09 ke snížení počtu podlaží o jedno a dále k materiálové záměně především svislých a vodorovných konstrukcí, nicméně charakter objektů SO 04 až SO 08 z hlediska jejich uživatelnosti se nezměnil. I nadále se jedná o vícebytové, netypové, vícepodlažní bytové domy zastřešené šikmou střechou s nezměněnou orientací hřebene střechy vůči příjezdové komunikaci. Srovnání objektu SO 09 je uvedeno výše."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství tabulek. Čistý text je cca 13 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23989
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse