Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Zohledňování rizika investic

Zohledňování rizika investic

Kategorie: Finance

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Materiál čerpán ze skript a přednášek. Předmět Finanční řízení a rozhodování (VŠB-TU:EKF). Práce charakterizuje způsoby pojímání rizika, druhy rizik a postoje k rizikům. Poté se věnuje jednotlivým rizikům a metodice práce s nimi.

Obsah

1.
Podnikatelské riziko ve finančním pojetí
2.
Hlavní příčiny podnikatelských rizik z různých hledisek
3.
Závislosti či nezávislosti na podnikové činnosti na rizika
4.
Jednotlivých činností podniku na rizika
5.
Závislosti podniku na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivém podniku
6.
Možnosti ovlivňování podmínek
7.
Postoj k riziku
8.
Statistické pojetí a zpracování rizika
9.
Číselné vyjádření rizika
10.
Ochrana proti riziku
11.
Riziko a výnosnost investic
12.
Měření rizika v oblasti investičního rozhodování
13.
Metody zohledňování rizika při posuzování investic
14.
Metoda rozhodovacích stromů
15.
Metoda koeficientů jistoty
16.
Modifikace diskontní míry
17.
Stanovení rizikových tříd
18.
Analýza citlivosti projektu
19.
Simulační analýza projektu
20.
Metodologie reálných opcí (na straně aktiv nebo pasiv) – moderní přístup
21.
Závěrem k investičnímu rozhodování podniku

Úryvek

"3 Riziko a výnosnost investic
Prognóza očekávaných peněžních toků investice je spojena s různými možnými variantami vý-voje očekávaných kapitálových výdajů a peněžních příjmů. Čím je stupeň nejistoty dosažení očeká-vaných peněžních toků vyšší, tím je nižší bezpečnost investice a investor požaduje vyšší výnosnost.
Rozlišujeme výnosnost:
- požadovanou, kterou investor požaduje jako kompenzaci za odložení spotřeby a podstoupení rizika,
- očekávanou, kterou lze u dané investice dosáhnout, vyčísluje ji vnitřní výnosnost - VVP.
Jestliže očekávaná výnosnost z investice je vyšší či stejná jako požadovaná, je investice pro investora přijatelná. Obecně platí:
požadovaná výnosnost = bezriziková výnosnost + riziková prémie / 5 /
i = iB + r / 6 /
iB míra výnosnosti bezpečných investic (např. výnosnost státních dld dluhopisů)
r riziková prémie (přirážka).
Bezriziková výnosnost iB v sobě obsahuje dvě složky:
1. reálnou výnosnost, tj. očekávanou výnosnost z bezrizikové investice v podmínkách bez inflace,
2. kompenzaci inflace, tj. kompenzaci poklesu kupní síly peněz.
Rizikovou prémii r požaduje investor z různých příčin, zejména jako odměnu za:
- lhůtu splatnosti (čím delší doba splatnosti dluhu, tím větší riziko věřitele),
- nesplacení dluhu (čím větší pravděpodobnost nesplacení dluhu, tím vyšší riziko věřitele),
- riziko podnikání (zahrnuje celé spektrum podnikatelských rizik, zejm. kolísavost tržeb),
- finanční riziko (čím vyšší zadluženost podniku, tím vyšší riziko jeho úpadku).
U reálných investic, které mají dlouhodobé důsledky na činnost podniku a jsou kapitálově náročné, výrazně roste význam posouzení jejich rizikové stránky. Proto je vhodné u nich provádět analýzu rizika v následujících krocích:
- určení kritických faktorů rizika investičního projektu (analýza citlivosti),
- stanovení bodu zvratu IP z hlediska tvorby zisku,
- kvantifikace rizika pomocí statistických metod,
- příprava a realizace různých způsobů snížení rizika,
- příprava plánů konkrétních opatření pro budoucnost pro určité vybrané kritické situace."

Poznámka

Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7462
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse