Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Zpracovaná otázka z ekonomie - č:10

Zpracovaná otázka z ekonomie - č:10


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Monopol - charakteristika, předpoklady, přirozený monopol, administrativní monopol, margin. analýza, monopol max. zisku, neefektivnost monopolu, ztráta mrtvé váhy, alternativní cíle (maximalizace zisku a obratu).

Obsah

1.Monopol
2.
Marginální analýza
3.
Monopol max. zisku, neefektivnost monopolu, ztráta mrtvé váhy
4.
Alternativní cíle (maximalizace zisku a obratu).

Úryvek

"Monopol
- jediná firma uspokojuje celé odvětví, proti klad dok. konkur.
- předpoklady - kontrola nad klíčovými vstupy
- existují bariery vstupu (patenty a licence)
- úspory z rozsahu
- přirozený monopol – pro trh jako celek je lepší když to dělá jedna firma
- administrativní monopol – úřednici nedovolí konkur., uměle udržuje podmínky

- tržní popt. je indiv. popt."

Poznámka

velmi stručné

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44354f3491ae7.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Otczka_c.10.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse