Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 12

Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 12


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Monopol - charakteristika, předpoklady, přirozený monopol, administrativní monopol. Neefektivnost monopolu, měření monopolní síly. Přínosy monopolů. Cenová regulace monopolu, cenová diskriminace, necenová regulace monopolu (regulace přirozeného monopolu), fúze, kartely, personální unie, vynucovací kontrakty. Teorie her - charakteristika, hra s nenulovým součtem, výsledková matic, duopol, vězňovo dilema (dominantní strategie, nashovská rovnováha). Duopolní hra.

Obsah

1.
Monopol
2.
Neefektivnost monopolu, měření monopolní síly
3.
Přínosy monopolů
4.
Cenová regulace monopolu, cenová diskriminace, necenová regulace monopolu (regulace přirozeného monopolu), fúze, kartely, personální unie, vynucovací kontrakty
5.
Teorie her
6.
Duopolní hra

Úryvek

"Teorie her
- firmy musejí najít takové řešení, které max. jejich společný užitek při daných zdrojích – jejích rozhodnutí musí být v zájemném souladu
- celá teorie je v rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty
- TH je metoda analýzy chování subjektů, v našem případě firem, která vychází z toho, že firmy si uvědomuje vzájemnou závislost s ostatními a bere v úvahu očekávané chování ostatních subjektů – takové chování se nazývá strategická interakce
- hra s nenulovým součtem – oba ztrácejí nebo jeden získá víc než druhý ztratí, anebo když chce jeden dosáhnout vysokého zisku, musí umožnit i druhému, aby určitého zisku také dosáhl…
- u her se nejdříve stanoví pravidla a pak každý hráč volí své strategie (rozhoduje se)
- výsledková matice – ukazuje, jaký bude pro hráče výsledek těchto různých strategií a výsledek se nazývá výplata (payoff)
- duopol – hráči mají něco společného (analýza chování duopolu je vězňovo dilema)

Vězňovo dilema
- dominantní strategie – co nejlépe se rozhodnout bez ohledu na toho druhého
- nashovská rovnováha – při každém rozhodnutí se bere ohled na toho druhého jak asi zareaguje

- tajná dohoda, je-li porušena může vést k situaci, které říkáme cenová válka
Duopolní hra
- uzavře se dohoda např. o ceně a mn., ale ty nemají dlouhé trvání (jsou velmi nestabilní)
- jedna firma šidí a ta druhá na to brzy přijde"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44354fc289122.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Otazka_c.12.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse