Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 14

Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 14


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Nedokonale konkurenční trh práce - segmentace trhu, nabídka a popt. profesí, kvalitativní, kompenzující mzdové rozdíly, obtížná substituovatelnost, podle profesí, podle regionů, chování vlády
odbory, monopson, bytová otázka, institucionální faktory Mzdové rozdíly - nabídka a popt. profesí, kvalitativní, kompenzující mzdové rozdíly, obtížná substituovatelnost, podle pohlaví, podle věku, podle rasy. Eko. renta a transferový výdělek. Vláda. Odbory - způsoby zvýšení mzdy (omezení nab. práce, podnítit popt. po práce !DL, stávka (většinou propouštěn)). Alternativní strategie odboru - fixace mezd nad jejich rovnovážnou úrovní, omezování nab. práce, podpora popt. po vl. produkci. Kolektivní vyjednávání. Monopson, rovnováha monopsonu. Bilaterní monopol.

Obsah

1.
Nedokonale konkurenční trh práce
2.
Mzdové rozdíly
3.
Eko. renta a transferový výdělek
4.
Vláda
5.
Odbory
6.
Alternativní strategie odboru
7.
Kolektivní vyjednávání. Monopson, rovnováha monopsonu. Bilaterní monopol.

Úryvek

"Odbory
- org. sk. pracov.
- individuální vyjednávání
- nahrazuje kolektivním vyjednáváním
- snaží se co nejvýše zvednou cenu mzdy
- podobné jsou i svazy, cechy

- způsoby zvýšení mzdy
a) omezení nab. práce
- dřívější odchod do důchodu SL
- kratší prac. doba

b) podnítit popt. po práce DL
- spolupráce s managementem (školení, testy,…)
- omezení popt. po zahr. síle
- podpora českých výrobců

c) stávka (většinou propouštění) – v soukrom. sféře se to týká zaměstnanců a vlastníků a ve veřejné sféře se to týká všech daň. poplatníků

Alternativní strategie odboru – tři nejčastěji praktikované strategie
a) fixace mezd nad jejich rovnovážnou úrovní
- dojde ke zvýšení mzdových sazeb, avšak za cenu snížení zaměstnanosti

b) omezování nab. práce
- u relativně málopočetné a jen obtížně nahraditelné profese
- omezující kroky - ovliv. počtu učňů nebo studentů přijímaných do příslušných škol
- vydávaní licencí k provozování určité S (taxi)
- regulace náročnosti zkoušek
- prosazování jiných (administrativních) podmínek

c) podpora popt. po vl. produkci
- podpora růstu produktivity práce
- zlepšování komunikace mezi pracov. a vedením firmy
Kolektivní vyjednávání
- je procesem, v nemž odbory a zaměstnavatelé jednají o podmínkách práce"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x443550422fafb.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Otazka_c.14.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse