Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 3

Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 3


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Náklady obětované příležitosti - účetní náklady (explicitní), implicitní, irelevantní a utopené. Hranice produkčních možnosti. Zákon klesajících mezních výnosů. Zákon klesajících mezních výnosů - faktor růstu: - kvantitativní, kvalitativní, změna technologie. Dělba práce - přirozená, společenská, výrobní operace, mezinárodní. Směna a peníze - trh, směna (barter) - naturální, peněžní, všeobecný ekvivalent směny, zboží, formy peněz (komoditní peníze – zbožové, plnohodnotné, neplnohodnotné – bankovky, mince, bezhotovostní – zápis na účtu), směna peněžní. Funkce peněz.

Obsah

1.
Náklady obětované příležitosti
2.
Hranice produkčních možnosti
3.
Zákon klesajících mezních výnosů
4.
Zákon klesajících mezních výnosů
5.
Dělba práce
6.
Směna a peníze
7.
Funkce peněz.

Úryvek

"Volba
- omezenost a žádanost vyvolává nutnost volby, musíme volit jakým způsobem je využijeme

Náklady obětované příležitosti
- nebo také oportunitní či alternativní
- co ztratíme, když se rozhodneme jinak
účetní nákl. (explicitní) – účetně doložitelné VÝSTUPY/VSTUPY
- peněžní vyjádření spotřeby VF
- implicitní nákl. – těžko doložitelné
- jsou dány hodnotou nezvolené cesty využití zdrojů
- o co jsme přišli, když jsme zvolili jiný způsob využívání zdrojů

účet. výnosy 100 mil.
účet. nákl. 50 mil.
účet. zisk 50 mil.
implicitní nákl. 20 mil.
eko. zisk 30 mil.

EVA = eko. přidaná hodnota
EVA = zisk firmy (10 mil.) – kolik měl být zisk (15 mil.) účetně v zisku ale jinak ztrátová v porovnání s konkurenci

- irelevantní nákl. – neměly by být brány v potaz
- „utopené“ nákl. – nemohou se vrátit zpátky"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4432604d14af5.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
otazka_3.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse