Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 6

Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 6


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Odvození křivky individuální poptávky - cenový efekt, substituční, důchodový efekt. Elasticita poptávky (z tržní popt.) - anomální reakce. Různé případy cenové pružnosti - pružnost x sklon.
Extrémní případy elasticity - dokonale nepružná poptávka , dokonale pružná poptávka. Co ovlivňuje elasticitu - čas, dostupnost blízkých substitutů, zbytnost nebo nezbytnost potřeby, podíl částky utracené za zboží na rozpočtu spotřebitele. Celkový (TR) a mezní (MR) příjem v závislosti na poptávce. Důchodová elasticita. Křížová elasticita - substituty, komplementy.

Obsah

1.
Odvození křivky individuální poptávky
2.
Elasticita poptávky (z tržní popt.)
3.
Různé případy cenové pružnosti
4.
Extrémní případy elasticity
5.
Co ovlivňuje elasticitu
6.
Celkový (TR) a mezní (MR) příjem v závislosti na poptávce
7.
Důchodová elasticita
8.
Křížová elasticita

Úryvek

"sklon není totéž co elasticita
sklon – absolutní změna
elasticita – relativní změny (%-ni změny), dělí se průměrnou hodnotou

- cenová pružnost na přímce popt.

Extrémní případy elasticity

dokonale nepružná popt. (drogy) dokonale pružná popt. (skvělá inf. o trhu, nepotřebujeme to, můžeme to nahradit něčím jiným)
Co ovlivňuje elasticitu
a) čas – při delším období je elast. pružnější
b) dostupnost blízkých substitutů – X zdraží, můžeme nahradit Y, reagujeme pružně
c) zbytnost nebo nezbytnost potřeby
d) podíl částky utracené za zboží na rozpočtu spotřebitele"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4433e3ac41f8c.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Otazka_6.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse