Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 7

Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 7


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Teorie nabídky. Teorie firmy - cíl (maximalizace zisku, alternativní cíle, likvidace konkurence, zachování dobrého jména GOODWILL, zach. kvality), základní podnikatelská rozhodnutí. Okolí firmy - formy působení (autorita, vliv). Zdroje financování (vlastní, cizí). Výpočty - produkční funkce (jedno faktorová produkční F, dvou faktorová produkční F (izokvantová analýza), izokosta, rovnováha výrobce).

Obsah

1.
Teorie firmy
2.
Okolí firmy
3.
Zdroje financování (vlastní, cizí)
4.
Výpočty

Úryvek

"Teorie nabídky
Teorie firmy
- subjekt, který poptává a nabízí na trhu výrobky a S

- cíl: - maximalizace zisku
- alternativní cíle
- likvidace konkurence
- zachování dobrého jména GOODWILL
- zach. kvality

- zákl. podnik. rozhodnutí: - co?
- jak?
- pro koho?

- okolí firmy
FÚ pracov. síla burza

dodav. firma odběr.

zákaz. konkur. banky

Formy působení
autorita vliv
fa se musí přizpůsobit fa může, ale nemusí brát v potaz
okolí (zákony….) (přehled o konkur., ale reakce jsou různé…)

Zdroje financování
vlastní – záleží na práv. formě
cizí – prostřednictvím bank, burzy"

Poznámka

Opravdu velmi stručné. U výpočtů jsou jen vzorce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4433e3e7d0cba.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
otazka_7.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse