Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 8

Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 8


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Chování firmy v dokonalé konkurenci (model) - předpoklad. Příjmy v prostředí dokonalé konkurence. Firma max. zisk - zisk. rovnice. Odvození křivky individuální nabídky. Ztrátová firma. Přebytek výrobce
Elasticita nabídky - co ovlivňuje elasticitu (čas, kapacita (limitovaná, nevyužitá)).

Obsah

1.
Chování firmy v dokonalé konkurenci (model)
2.
Příjmy v prostředí dokonalé konkurence
3.
Firma max. zisk - zisk. rovnice
4.
Odvození křivky individuální nabídky
5.
Ztrátová firma
6.
Přebytek výrobce
7.
Elasticita nabídky

Úryvek

"Chování firmy v dokonalé konkurenci (model)
Předpoklad - stejnorodý produkt (homogenní) – spotřeb. nerozlišuje od koho si to koupí
- firmy jsou příjemce ceny – žádná firma nemůže do ceny mluvit
- neexistují překážky vstupu – žádné licence, prům. práva
- dokonalá informovanost – stejný přístup k info.
- dokonalá mobilita VF – zaměnitelnosti nebo změna podnik. v jiném odvětví

- příjmy v prostředí dok. konkur.


AR = TR MR = d TR
q d q

Firma max. zisk
- zisk. rovnice TR = P * QMR - MC - + Mπ
MR - MC - - Mπ
MR = MC


q1 - min. M
q2 – min. VN
q3 – min. ATC
q4 – opti. bod MR = MC
(poslední výrob. se ziskem)
q5 – eko. zisk je 0, ale prodej je max."

Poznámka

Opravdu velmi stručné, obsahu převážně vzorce výpočtů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4433e456682fb.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
otazka_8.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse