Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Zpracované otázky z ekonomie - č. 2

Zpracované otázky z ekonomie - č. 2


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Potřeby - charakteristika. Výrobky a statky. Výrobní faktory - práce, přírodní zdroje, kapitál. Vzácnost výrobních faktorů. Princip racionality (efektivnosti) - maximální užitek, poměr vstupů a výstupů, faktory, které je ovlivňují.

Obsah

1.
Potřeby
2.
Výrobky a statky
3.
Výrobní faktory
4.
Vzácnost výrobních faktorů
5.
Princip racionality (efektivnosti)

Úryvek

"Potřeby
- podněcují člověka k eko. činnosti.
- lidskou potřebu chápeme jako nedostatek něčeho, který si člověk uvědomuje nebo alespoň pociťuje a který jej podněcuje k činnostem, pomocí nichž je možné tento nedostatek odstranit
- potřeba = chtění a je hnací silou vývoje lidské společnosti
- členíme na: - fyzické
- duševní
- subjektivita jednotlivce či celé spol. má svou preferenční stupnici potřeb
Lidé sledují především svoje vlastní zájmy a cíle a tím se nejvíce liší liberální eko. teorie vycházející z individualismu od „solidaristického“ typů zdůrazňující zájem kolektivní, spol.
Dlouhodobá eko. zkušenost prokazuje, že osobní zájem je nejsilnější hybnou silou hosp. činnosti.
- hédonismus – usilování o maximalizaci slasti a minimalizaci strasti
Každý upřednostňuje větší množství peněz před menším, protože peníze umožňují přístup ke zdrojům potřebných k realizaci vlastních cílů. Peněžní motivace je nejdůležitějším, nikoliv však jediným faktorem, aktivizujícím člověka (např. kvalita ŽP, soc. bezpečnost rodiny, kvalita mezilidských vztahů atd.)
Hosp. svoboda, která eko. subjektu umožňuje sledovat vlastní eko. cíle končí tam kde začíná svoboda jiného subjektu.

Výrobky a S
Lidské potřeby jsou uspokojovány spotřebou statků (výrobků a S).
výrobek – věc, která slouží k uspokojování lidských potřeb
S – činnost, která uspokojuje lidské potřeby samotným svým průběhem
užitek – efekt plynoucí ze spotřeby
statky – volné – nacházejí se v přírodě a jsou dostupné všem
- ekonomické – člověk je musí nejdříve vyprodukovat"

Poznámka

Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4432600e34244.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
otazka_2.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse