Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zpracovatelský průmysli a jeho úloha ve světové ekonomice - maturitní otázka

Zpracovatelský průmysli a jeho úloha ve světové ekonomice - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z ekonomie, která vysvětluje, co je to zpracovatelský průmysl, a jaká je jeho úloha ve světové ekonomice.

Obsah

1.
Průmysl, jeho rozdělení a charakterstika
2.
Vývoj průmyslové výroby
3.
Hlavní průmyslové makroregiony
4.
Lokalizační faktory
5.
Změny v odvětvové a územní struktuře

Úryvek

"VÝVOJ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY
 počátky jsou spjaty s první průmyslovou revolucí (např. vynálezy a využití prvních pracovních strojů), začala ve 2.pol. 18.stol. v Anglii a postupně se rozšířila do dalších částí Evropy, S Ameriky a postupně i do celého světa
 industrializace – přinesla nejen značný kvantitativní růst materiální produkce, výrazný vzestup produktivity práce, ale vyla spojena i se změnami krajiny, sociální struktury a s urbanizací
 rozvoj průmyslu – jak plynule tak i ve skocích
 kvalitní změnu přinesla druhá průmyslová revoluce na přelomu 19. - 20.stol (např. užití elektřiny, spalovacích motorů...)
 v současnosti, od 60.let 20.stol. probíhá vědeckotechnická revoluce (rozvoj přírodních, technických věd, aplikovaného výzkumu, informačních technologii aj.)
 v průmyslové výrobě jde o uplatnění automatizace, robotizace, elektronizace, využití počítačů, nových biotechnologií, přenos a zpracování informací
 tyto procesy neprobíhají ve světě rovnoměrně, již v 19.stol. získala Evropa a S Amerika značný náskok před ostatním světem
 i když proces industrializace je globální, v prům. zpracování a technické a technologické úrovni jsou velké rozdíly mezi Severem a Jihem (Sever – žije 15% obyvatel světa – 85% světové průmyslové výroby)"

Poznámka

Psané formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47f8eb70b9920.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zpracovatelsky_prumysl.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse