Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zpráva pro Ministerstvo průmyslu a obchodu o provozu tepelných čerpadel

Zpráva pro Ministerstvo průmyslu a obchodu o provozu tepelných čerpadel

Kategorie: Strojírenství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je psaná formou fiktivní zprávy pro MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) o využívání tepelných čerpadel v západních Čechách. Obsahuje charakteristiku vybraných lokalit a především pak čerpadel, která jednotlivé instituce využívají. Uvádí například informace, jak probíhá pracovní cyklus tepelných čerpadel, hodnotí ekologickou stránku jejich provozu a také si všímá plynoucích ekonomických úspor.

Obsah

1.
Červené Poříčí
2.
Objekt Obecního úřadu a Domu pečovatelské služby
2.1.
Zdroj nízkopotenciální energie
2.2.
Tepelné čerpadlo IVT Greenline D16
2.3.
Oběhové čerpadlo GRUNDFOS typ UPS 25-40—180
2.4.
Zásobník teplé užitkové vody ACV HR BE 800
2.5.
Elektrokotel Protherm Rejnok 15k
2.6.
Regulace REGO 600
2.7.
Zkoušky celé otopné soustavy
2.8.
Celkové náklady na stavbu tepelného čerpadla
3.
Objekt Spolkového domu
3.1.
Zdroj nízkopotenciální energie
3.2.
Tepelné čerpadlo IVT Greenline D20
3.3.
Oběhové čerpadlo DAB typ VA55/180
3.4.
Zásobník teplé užitkové vody ACV Smart 420
3.5.
Elektrokotel Kopřiva 24kW
3.6.
Celkové náklady na stavbu tepelného čerpadla
4.
Zhodnocení provozu tepelného čerpadla v Červeném Poříčí
4.1.
Provoz v objektu Obecního úřadu a Domu pečovatelské služby
4.1.1.
Volba způsobu vytápění
4.1.2.
Volba typu čerpadla země–voda
4.1.3.
Provoz tepelného čerpadla země–voda a hydrogeologické poměry
4.1.4.
Ekologická stránka provozu tepelného čerpadla a zásobníku TUV
4.1.5.
Zhodnocení ekonomických úspor používáním tepelného čerpadla
4.1.6.
Celkové zhodnocení provozu tepelného čerpadla v budově OÚ a DPS
4.2.
Provoz v objektu Spolkového domu
4.2.1.
Volba způsobu vytápění
4.2.2.
Volba typu čerpadla země–voda
4.2.3.
Provoz tepelného čerpadla země–voda a hydrogeologické poměry
4.2.4.
Ekologická stránka provozu tepelného čerpadla a zásobníku TUV
4.2.5.
Zhodnocení ekonomických úspor používáním tepelného čerpadla
4.2.6.
Celkové zhodnocení provozu tepelného čerpadla v budově
5.
Švihov
5.1.
Objekt Správní budovy vodního hradu Švihov
5.1.1.
Zdroj nízkopotenciální energie
5.1.2.
Tepelné čerpadlo IVT Greenline 11
5.1.3.
Oběhové čerpadlo WILO typ RS 30/70r
5.1.4.
Zásobník teplé užitkové vody ACV HL E 240
5.1.5.
Elektrokotel Protherm Rejnok 8k
5.1.6.
Regulace CL 300
5.1.7.
Celkové náklady na stavbu tepelného čerpadla
6.
Zhodnocení provozu tepelného čerpadla ve Švihově
6.1.
Provoz v objektu Správní budovy vodního hradu Švihov
6.1.1.
Volba způsobu vytápění
6.1.2.
Volba typu čerpadla země–voda
6.1.3.
Provoz tepelného čerpadla země–voda a hydrogeologické poměry
6.1.4.
Ekologická stránka provozu tepelného čerpadla a zásobníku TUV
6.1.5.
Zhodnocení ekonomických úspor používáním tepelného čerpadla
6.1.6.
Celkové zhodnocení provozu tepelného čerpadla

Úryvek

" Zdroj nízkopotenciální energie
Nízkopotenciální energie se získává ze dvou paralelně řazených 125 metrů hlubokých vrtů o průměru 160 mm. Jeden vrt je ve vzdálenosti 3,9 m od rohu budovy, další byl pak proveden 4 m od jedné ze stěn budovy. Pokud jde o vzdálenost mezi vrty, je rovna 9,5 m.
Vrty se po vložení polyethylenových hadic kolektoru vyplnily vhodnou hmotou, a to vodním roztokem monopropylenglykolu. Kromě kolektoru jsou uloženy ve vrtech i výměníky, které tvoří opět PE hadice.
Vzhledem k tomu, že může teplota média v potrubí vedoucí do objektu dosahovat teplot bod bodem mrazu, muselo být dodrženo několik zásad. Mimo jiné potrubí nevede souběžně s jinými rozvody (voda, kanalizace) a potrubí vedené souběžně s objektem je izolováno do vzdálenosti 2 m od objektu izolací Armstrong Armaflex . Pro prostup každé hadice do budovy je do obvodové zdi založena jedna chránička z PVC trubky o průměru 75 mm. Prostupy jsou provedeny nad úrovní terénu a jsou opatřeny ochranným krytem. Rozteč chrániček je 120 mm od jejich osy.
Za prostupem obvodovou stěnou objektu je osazen typový rozdělovač a sběrač kapalného chladiva, který slouží jako zásobník celého množství kapalného chladiva. Musí být dimenzován na nejvyšší možný provozní tlak v systému. Platí, že na 10 kW výkonu tepelného čerpadla má být instalován sběrač o objemu 5 l.

Od tohoto rozdělovače vede měděné potrubí 42 x 1,5 mm, které je opět izolováno izolací Armstrong Armaflex a na které je osazena soustava armatur pro napouštění a odvzdušnění primárního okruhu . Napojení měděného potrubí na vlastní tepelné čerpadlo je provedeno pomocí ohebných hadic přes uzavírací a filtrační armatury.


Tepelné čerpadlo IVT Greenline D16
Jak již bylo uvedeno, realizaci TČ provedla na základě projektu firma Enerfin plus, spol. s.r.o., Plzeň. Jedná se o typ IVT Greenline D16, jehož jmenovitý výkon činí 15,9 kW, tzn. cca 55 % tepelných ztrát objektu a stačí tedy na pokrytí 86 % spotřeby tepla na vytápění. Zbývajících 14 % zajišťuje už zmíněný elektrokotel umístěný těsně vedle TČ.


[tabulka]
Tab. 13 – Technické parametry TČ IVT Greenline D16


Oběhové čerpadlo GRUNDFOS typ UPS 25-40--180
Rozvod teplé vody do otopné soustavy je zajištěn celkem čtyřmi oběhovými čerpadly (na každou větev rozvodného potrubí připadá jedno čerpadlo) značky GRUNDFOS typu UPS 25-40--180. Jednotlivá písmena, resp. číslice v označení typu mají svůj význam. UP představuje oběhové čerpadlo, S vyjadřuje, že má čerpadlo volitelný počet otáček, 25 je standardní rozměr přípojky v mm, 40 označuje dopravní výšku v dm, dvě pomlčky chápeme jako trubkový závit a provedení čerpadla v šedé litině a konečně 180 je montážní délka v mm.
Čerpadla GRUNDFOS jsou běžným motorem s integrovaným elektrickým přizpůsobením výkonu pomocí přepínání vinutí. Dělící stěnu mezi rotorem a vinutím statoru tvoří hlubokotažná korozivzdorná ocelová membrána, jež je těsněna pouze dvěma statickými těsněními. Jsou určena pro průtok do 12 m3/hodin a pro maximální provozní tlak do 10 bar. Jejich bezhlučný provoz s dlouho životností zajišťuje ložiskový materiál z kysličníkové keramiky."

Poznámka

Seminární práce do předmětu energetika. Obsahuje několik grafů a množství tabulek, rozsah čistého textu je cca 27 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21781
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse